Polarcirkel arbeidsbåt for oppdrett

For deg som jobber med drift av oppdrettsanlegg vet du at båten er avgjørende for at dine ansatte skal få utført arbeidsoppgavene sine. Arbeidet i havbruksnæringen kan innebære tøffe tak, og kravene du stiller til båten har betydning for sikkerhet, effektivitet og komfort i dine ansattes arbeidshverdag. Uavhengig av hvilket formål båten skal betjene må den være sikker, robust og ha lang levetid for at investeringen skal være mest mulig lønnsom. Derfor er det en del ting du bør ta stilling til dersom du vurderer å utvide eller bytte ut deler av flåten din.

Materialegenskaper

Materialet båten er laget av påvirker en rekke aspekter og er bestemmende for forhold som sjøegenskaper, vedlikehold og sikkerhet. Uansett om du ønsker en mindre båt egnet for reparasjonsarbeid og kortere turer, eller en større båt som kan frakte personer på åpent hav, bør du velge et materiale som tåler en trøkk. En båt i polyetylen (PE) vil ha mange av de egenskapene du ser etter. Våre Polarcirkel-båter er laget i dette plastskummaterialet som er spenstig og slitesterkt og gjør at båtene tåler harde sammenstøt med både merdkanten og stranden uten å ta skade av det.

Disse båtene er testet og utviklet for å tåle det tøffe klimaet her nord, og PE viser seg å ha nesten ubegrenset holdbarhet når det gjelder slitasje fra naturkreftene. Med dette materialet får du en tilnærmet vedlikeholdsfri båt.

Videre er det enkelt å gjøre forandringer i PE. Derfor egner det seg spesielt bra for individuelle tilpasninger og skreddersøm. Du som skal eie og bruke båten kan være med på å tilpasse variasjoner i utforming, styrhus, kraner, hydraulikk eller andre ting som passer ditt behov.

Sjøegenskaper

Polarcirkel arbeidsbåter er utviklet hos Helgeland Plast AS, en produsent med mer enn 50-års erfaring i å levere arbeidsbåter med unike sjøegenskaper. Et Polarcirkel RBB-skrog (Rigid Buoyancy Boat) er selvlensende og har stive pongtonger fylt med polystyren. Det gir båtene enormt god flyteevne, og de er tilnærmet synkefrie.

Et godt baug- og skrogdesign gir bedre sjødyktighet og mindre sjøsprøyt. I våre arbeidsmodeller er baugen løftet 25 cm for å forbedre kjørekomforten og redusere sjøsprøyt. 21 graders V-bunn bidrar til den gode stabiliteten.

Har du behov for en båt som skal opp i en viss fart, kan det være en utfordring å finne en god båt som tåler dette også under røffe forhold. Sikkerhet og trygghet må alltid være hovedfokus og må aldri vike på bekostning av fart. I oppdrettsnæringen må folk ut på sjøen i all slags vær, og ofte til typisk eksponerte lokaliteter. Båtens sjøegenskaper må derfor være så gode at dine ansatte er trygge uavhengig av forholdene på sjøen.

Utviklet sammen med oppdrettsnæringen

Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Det samme kan man si for dem som bruker båtene dine. Båten du kjøper bør derfor være tilpasset dem som faktisk skal ut på sjøen hver dag.

Flere av våre båtmodeller er utviklet i samarbeid med våre kunder i oppdrettsnæringen. Vi har tatt dem med på råd, og de har kommet med spesifikke bestillinger for å dekke sine behov.

Et godt eksempel på dette er toppmodellen vår Polarcirkel 1050. Med doble pongtonger er den mer stabil i vannet og tåler bølgehøyder på opptil seks meter. Modellen har blitt til fordi stadig flere av våre kunder har lokaliteter lengre ute på havet, der forholdene er tøffere.

Tøffe tester

Båten skal være en trygg arbeidsplass på havet. Et siste forhold du bør ta stilling til er derfor hvor godt båtmodellen du vurderer er testet. Jobber leverandøren jevnlig med å teste båtenes tåleevne? Er det modeller som er klassifisert? Båtene bør være testet under ekstreme forhold, gjerne flere steder i verden. Tåler de både ekstrem varme og kulde?  Båter som er foretrukne på arktiske breddegrader, vil typisk egne seg for både røff bruk og røft vær. Polarcirkel er en av de mest brukte båtene på Svalbard, og det sier jo noe om hvor robuste og trygge båtene er.

Polarcirkel er arbeidsbåter som viser at du tar dine ansattes sikkerhet på alvor. Du velger også en båt som gjør det enkelt å møte myndighetens krav til sikkerhet, uten at det er til hinder for effektiv bruk. Oppdrettsnæringen er en ansvarlig næring som ønsker å oppfylle disse kravene i god tid før nye pålegg kommer. Hvis du skal få mest mulig igjen for å investere i en nyere flåte, vil denne type vurderinger være hensiktsmessige allerede nå.