I 2012 leverte AKVA group et klekkeri og et startfôringssystem basert på resirkulasjonsakvakultursystem (RAS) for å sikre produksjon av sunne og sterke yngel for Petunas lakseproduksjon til sjøs. Dette første prosjektet inkluderte to klekkerier og ett startfôringssystem. Hvert klekkeri er designet for en kapasitet på 2 millioner befruktede egg som kan holdes ved to forskjellige temperaturer for å optimalisere produksjonsforholdene. I tillegg har startfôringssystemet en kapasitet på 1.600.000 fisk på 5 gram fordelt på 8 fisketanker med et volum på 25 m3 hver. Den daglige toppfôringskapasiteten er 300 kg høypotent yngelfôr.

Bare ett år senere, i 2013, signerte AKVA group en kontrakt for en utvidelse av de allerede leverte RAS-fasilitetene. Cressy II-prosjektet la til et smolt-RAS bestående av 8 fisketanker på 300 m3 hver, som tilsammen nådde 2400 m3. Fôringskapasiteten var designet for 2400 kg/dag for å fôre en maksimal biomasse på 1,5 millioner smolt på 100 gram, tilsvarende 150 tonn fiskebiomasse i systemet til enhver tid. Prosjektet ble fullstendig ferdigstilt året etter, i 2014. Samtidig leverte og installerte AKVA group et fullautomatisk fôringssystem for hele RAS-anlegget.

Den siste leveransen, Petuna Cressy III, ble ferdigstilt i 2023 for å øke antall og størrelse på smolt for å sikre en kontinuerlig vekst i volumet av den store markedsstørrelsen på laks produsert til sjøs. Et RAS med en kapasitet på 1 million smolt på 150 gram produsert i 3 batcher per år vil levere en total mengde på opptil 3 millioner smolt per år. Fôringskapasiteten på maksimal last er 2250 kg per dag med en forventet fôrfaktor på under 0,9. RAS består av 8 tanker på 300 m3 hver som når en total tankvolum på 2400 m3 per system.

Se videoen om prosjektet.

I hjertet av alle systemene ligger implementeringen av et RAS med denitrifikasjonssløyfen for nullvannskonseptet (ZWC) og avløpsvannbehandling (WWT). Et bevis på Petunas miljøbevisste akvakulturpraksis og en uttalelse om AKVA groups teknologiske evner.

I tillegg leverte AKVA group en modifikasjon til det eksisterende fôringssystemet, som gjør det mulig å integrere sømløst med alle installerte RAS. Denne forbedringen lar Petuna ha oversikt over og administrere alle fôringsprosedyrer for hele smoltproduksjonen.

Vi er stolte over at Petuna har valgt ekspertisen til AKVA group tre ganger på rad. Takk!