Atlantis_webFoto: AKVA group

Atlantis Subsea Farming (Atlantis) har vært et tett samarbeid mellom SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net (nå heleid av AKVA group) siden 2018. Prosjektet er nå sluttført og AKVA group har gjort en avtale med SinkabergHansen om salg av aksjene i Atlantis. Som en del av transaksjonen vil AKVA group bli eier av teknologien som er utviklet i Atlantis.
 

 

Målet med prosjektet var å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks i stor skala på relativt eksponerte lokaliteter med utgangspunkt i kjent teknologi. Sentrale teknologiske elementer er nedsenkbare merder, luftkuppel med tilhørende nottak og notløsninger, og overvåking/fjernstyring av teknologi og operasjoner.

– Prosjektet har gjennomført tre utsett med fisk og resultatene er svært lovende. Luseutfordringene er sterkt redusert, fisken har en god helse og velferd og produksjonseffektiviteten er god. Teknologisk fungerer anlegget bra, og i siste utsett var fisken nedsenket i 3-4 måneder uten at det var nødvendig å ta merdene til overflaten, sier prosjektleder og daglig leder i Atlantis Trude Olafsen.

Prosjektet er sluttført i henhold til prosjektets målkriterier og endelig sluttrapport sammen med omfattende rapportering underveis er publisert på prosjektet hjemmeside: www.atlantisfarming.no.

Enkeltkomponenter og totalløsning er sertifisert i henhold til NS9415:2009.

– Vi har også hatt med oss en rekke dyktige underleverandører der mange har tilhold i nærområdet til SinkabergHansen, og vi vil spesielt trekke fram Nærøysund Aquaservice og deres bidrag inn i prosjektet, sier OIafsen. 

Gjennombrudd for dyp drift

I mars 2018 tildelte Fiskeridirektoratet en utviklingstillatelse til Atlantis Subsea Farming på 780 tonn MTB til prosjektet. Etter søknad om utvidelse av produksjonskapasitet i 2020 representerer utviklingstillatelsen nå 788 tonn, og Fiskeridirektoratet har nå gjort vedtak om at tillatelsen kan konverteres til en ordinær matfisktillatelse.  

– Atlantis representerer et gjennombrudd for dyp drift oppdrett. Kombinasjonen av dette tette samarbeidet  og denne utviklingstillatelsen har skapt ny konseptuell og praktisk kunnskap som nå omsettes i nye og effektive løsninger. Dette virker rett og slett veldig bra. For AKVA group er dette et nytt og spennende forretningsområde, og vi har allerede utviklet Nautilus som en forenklet utgave av Atlantis. Nautilus har stort sett de samme fordelene som Atlantis, men er mer kostnadseffektiv og enklere å betjene, sier Erlend Sødal, COO i AKVA group.

Atlantis har vært et tett samarbeid mellom SinkabergHansen, AKVA group og Egersund Net (nå heleid av AKVA group). 

– Sammen har selskapene jobbet med praktiske løsninger som skal fungere på sjøen. Målet er å skille laks og lus gjennom forebyggende arbeid for å unngåavlusingsoperasjoner, og vi har stor tro på dyp drift framover, sier konsernsjef Svein Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

Selv om Atlantis Subsea Farming er avsluttet som prosjekt jobbes det nå videre med ulike løsninger for dyp drift.

– Atlantis har bidratt med mye viktig grunnleggende kunnskap om dyp drift og vi har hele tiden i prosjektet vært opptatt av å dele vår kunnskap med resten av næringen. Nå bruker vi kunnskapen til å utvikle kommersielle løsninger for dyp drift, avslutter Trude Olafsen.  

Kontaktperson:
Daglig leder Trude Olafsen, tolafsen@akvagroup.com, mobil 91557400

Air dome AtlantisLuftkuppel i overflateposisjon. Foto: Atlantis Subsea Farming

KOntrollrom 2_webHenning Holm kontrollerer Atlantis fra flåten. Foto: Atlantis Subsea Farming

web_aAtlantisOt07_SinkabergHansen_Tom LysøRolf Skjærvø fra SinkabergHansen leder utsettet av fisk i Atlantis på Otervika. Foto: Atlantis Subsea Farming