Hovedbilde_alternativ1-1

Egersund Net, som er en del av AKVA group, og deres sju servicestasjoner langs hele norskekysten har blitt godkjent i henhold til GlobalG.A.P.-standarden. – Egersund Net skal være ledende innen bærekraft, og dette er et viktig steg på veien, sier daglig leder Glenn Mo.
 

 

Egersund Net, som er en del av AKVA group, er en av verdens ledende leverandører av notposer og servicetjenester til havbruksnæringen. Foto: AKVA group.

GlobalG.A.P. er den ledende standard innen bærekraftig og trygg matproduksjon, og har som mål å sikre fremtidige generasjoners rett til trygg mat. Egersund Net har gjennomgått sine styringssystemer, prosesser og beste praksis i henhold til kravene for godkjenning i forhold til GlobalG.A.P. akvakulturstandard.MicrosoftTeams-image

- Dette er et ledd i en kontinuerlig forbedringsprosess, og vi gjør det for både oss selv og ikke minst for våre kunder. Samsvarserklæringen viser at bedriften setter velferd for ansatte, fisk og respekt for naturen i høysetet, sier Mo.

Egersund Net har jobbet i lang tid med prosjektet. I samarbeid med sertifiseringsorganet Kolos Aqua klarte selskapet å oppfylle kravene.

- Det var en krevende revisjon, men gjennom et godt samspill kom vi i mål, sier Mo.

Samsvarserklæringen kommer også kundene til gode.

- Fiskeoppdrettere kobles til markeder der de kan selge sine trygge og bærekraftig produserte produkter. Forbrukerne får vite at maten de spiser er produsert på en bærekraftig og trygg måte og i visshet om at velferd for dyr og ansatte og at respekt for naturen er satt i høysetet, sier Mo.

GlobalG.A.P. sine standarder for akvakultur fungerer som en praktisk håndbok for enhver akvakulturprodusent for å sikre mattrygghet, minimere miljøpåvirkningen med hensyn til biologisk mangfold, overholde dyrehelse- og velferdskravene fastsatt av «Verdensorganisasjonen for dyrehelse», og ivareta arbeidernes helse og sikkerhet.

Egersund Net er en av verdens ledende leverandører av notposer og servicetjenester til havbruksnæringen.

GlobalGAPFra venstre: Geir Henning Risholm (serviceleder, Egersund Net), Leif Roar Larsen (daglig leder, Kolos Aqua), Frode Valand (HMS- og kvalitetsleder, Egersund Net), Ole Johan Østebø (leder landanlegg, Kolos Aqua) Magnus Skretting (salgs- og markedsleder, Kolos Aqua).