02. 04_2000_Cam-1

AKVA group ønsker å skape en bedre fremtid for seg selv og for resten av verden. Med nye teknologiske løsninger ønsker AKVA group å skape en bærekraftig havbruksnæring, i tråd med FNs siste rapport.
 

– Det vi gjør har en innvirkning i hele industrien – i global skala. Ved å innovere løsninger for bærekraftig fiskeoppdrett er vi sammen om å kjempe for en bedre fremtid, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft Ståle Økland i Akva group.

FN la frem sin årlige rapport om oppdrett og sjømat onsdag 29. juni: «The State of World Fisheries and Aquaculture 2022».

Hovedtrekk fra rapporten

Rapporten anslår at veksten av villfangst og oppdrett kommer til å bli 14 prosent fra 2022 til 2030.

Til IntraFish forteller administrerende direktør Kim Noguera Gabrielli, i UN Global Compact Norge (FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv), at veksten burde vært høyere, og det store bildet er at behovet for mat fra havet øker kraftig.

Han sier også at verdensproduksjonen av sjømat i oppdrett burde ideelt sett øke med 35 til 40 prosent for å ta unna befolkningsveksten. Videre poengterer han at veksten i global sjømatproduksjon må skje på bærekraftig vis, og at utviklingen må skje på en kontrollert måte. Det gjelder sporbarhet og redusering av mengde avfall fra matproduksjonen.

I rapporten omtaler FN denne endringen som Blue Transformation. I samme sak fra IntraFish forteller havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge, at 70 prosent av jordas overflate er hav og at kun drøyt to prosent av maten menneskene på denne kloden spiser, kommer fra havet. Han sier at Norge har ett av verdens mest produktive havområder, som dessuten er svært godt egnet til akvakultur.

AKVA group er til stede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Island, Canada, Australia og Tyrkia.

Noen tall fra rapporten:

  • Siden 2018 har sjømat-produksjonen (fra oppdrett og fiskeri) økt med totalt 3,3 prosent til 214 millioner tonn i 2020.
  • Villfangst har falt med 4 prosent fra 2018 til 2020.
  • Alle regioner, med unntak av Afrika, har vekst i sjømatproduksjonen, det vil si oppdrett, takket være oppskalering særlig i Kina, Norge og Chile.
  • Nesten 59 millioner mennesker jobber med sjømatproduksjon.
  • Norge er verdens nest største eksportør av sjømat etter Kina, målt i verdi.

Les hele rapporten fra FN her.

{{cta('c0a513cc-b938-4383-8b17-9a2cd40c2236')}}