Notposer klare for gjenvinning_webFragmenterte notposer klare til gjennvinning. Bilde: Egersund Net.

12 år med satsing på bærekraft har gitt resultater. Egersund Net har levert nærmere 17 000 tonn utrangerte notposer og annet utstyr til havbruk til Nofir – av dette er 2225 tonn levert inn i 2021.
 

Av de innleverte materialene har så mye som 78 prosent blitt materialgjenvunnet for å få en ny runde i kretsløpet.

Glenn Mo er daglig leder i Egersund Net og forteller at gjenvinning er en viktig del av både deres og eierselskapet AKVA group sin bærekraftstrategi.

- Vi jobber aktivt for å redusere vårt miljøavtrykk i alle prosesser og for å bidra til en forbedring i hele bransjen. At vi kan gå fram som et godt eksempel på gjenvinningssiden, er gledelig, og noe vi kommer til å fortsette å jobbe mye med, sier Mo.

Egersund Net har i nærmere 12 år samarbeidet tett med Nofir om innsamling og gjenvinning av utrangerte notposer og annet utstyr til havbruk.

Ifølge Nofirs LCA-analyser tilsvarer 17 000 tonn utrangerte notposer og annet utstyr til havbruk miljøbesparelser tilsvarende 51 200 tonn CO2, og 26 100 tonn olje-ekvivalenter spart fra miljøet. Førstnevnte tilsvarer om lag 465 000 flyreisende fra Oslo til London.

- Dette er helt fantastiske tall og Egersund Net på oppdrag for sine kunder har vært en stor del av Nofirs totale mengde innsamlede notposer og annet utstyr gjennom disse årene. Det er takket være slike partnerskap at vi når stadig nye høyder for hvor mye vi klarer å gjenvinne. At mesteparten av dette blir til nye produkter er ekstra moro, sier daglig leder i Nofir, Øistein Aleksandersen.

Nylon notlin utgjør ca 60 prosent av de innleverte materialene og har blitt regenerert til Nylon filamenter (ECONYL®) som blir solgt til tekstilindustrien for produksjon av nye produkter som klær og tepper.  

Teppe Egersund Net_webBilde fra Showroom hovedkontor Egersund Net, hvor teppet er laget av regenererte notposer fra oppdrettsnæringen. Bilde: Egersund Net.