AKVA group og det norske selskapet “Inseanergy” har signert en intensjonsavtale for levering og integrasjon av grønne energiløsninger.
 

- Vi samarbeider med kundene våre for å forstå bedre deres utfordringer og muligheter. Målet er å oppnå bedre kostnadseffektiv og bærekraftig drift, og her har vi et produkt som AKVA Group skal integrere i sin totalpakke. Dette er et system for flytende solenergiproduksjon som genererer 100 % utslippsfri grønn energi. I kombinasjon med batteripakke og vannfôring kan vi redusere driftstiden til dieselgeneratoren med opptil 90 % på et typisk fiskeoppdrettsanlegg, sier Tore Obrestad, Global Solution Manager i AKVA group.

AKVA group
Tore Obrestad, Global Solution Manager AKVA group og Egil Hjelmeland, CSO Inseanergy.

Ved å samarbeide med Inseanergy vil AKVA group kunne tilby kunder totale energisystemer som inkluderer egenprodusert grønn energi som samlet vil redusere dieselforbruk, driftskostnader og miljøfotavtrykk.

- Dette gjenspeiler vår ambisjon om at bærekraft skal stå i sentrum for alt vi gjør. Bærekraft er en del av AKVA group sin kultur og DNA. Det er en del av løsningene og produktene vi selger og kjøper, samt en drivkraft bak innovasjon, sier Obrestad.

Inseanergy er et selskap som leverer energisystem som er basert på fornybare energikilder som sol, vind og hydrogen. Selskapet ble startet opp i mai 2020.

- For Inseanergy representerer dette et samarbeid med en etablert global aktør som ser stor verdi i å bruke bærekraftig teknologi. Vi har komplementære produkter, og sammen reduserer vi miljøavtrykket og driftskostnadene til våre kunder, sier Egil Hjelmeland, salgsdirektør i Inseanergy .

Hjelmeland ser frem til et godt samarbeid i fremtiden.

– Vårt selskap er i en vekstfase, og i denne sammenhengen vil det være veldig interessant å jobbe sammen med AKVA group i et globalt marked, sier Hjelmeland.

AKVA group
Bildet viser den første installasjonen på Hofseth (foto: Inseanergy).