bmk opening 3_16_9-1Bilde: Benchmark Genetics

Den offisielle åpningen av det nye inkubasjonssenteret hos «Stofnfiskur» fant sted 23. august 2022. Bak arrangementet står Benchmark Genetics - som har gledet seg i til å vise fram den nye delen av anlegget sitt på Vogar, Island. AKVA group har bidratt med planlegging og levering av utstyr til et nytt system, inkludert tre identiske RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Utvidelsen vil doble Stofnfiskurs rognproduksjonskapasitet.
 

Over 100 prominente gjester var invitert til åpningsseremoni, lunsj og formell middag. De heldige deltakerne fikk i tillegg være med på omvisning i inkubasjonssenteret, kryolaben og høstestasjonen.

- Å være med på å bygge et inkubasjonssenter skiller seg ut fra vårt daglige arbeid. Dette er produksjonsstadiet før eggene når klekkeriene. På våre «vanlige» prosjekter er klekkeriet som regel det første i rekken av produksjonsstadiene vi leverer, forklarer Kristian Hartmann Bruhn, salgsleder i AKVA group.

400 millioner rognkorn

Det nye inkubasjonssenteret på Stofnfiskur er knyttet til selskapets eksisterende inkubasjonssenter, stamfiskanlegg og slaktestasjon. Denne utvidelsen med 10 000 enkeltinkubatorer muliggjør inkubering av 100 millioner rognkorn hele året og en årlig produksjon på opptil 400 millioner rognkorn. Dette er en betydelig milepæl i historien til Benchmark Genetics islandske virksomhet. Investeringene inkluderer forbedret vanntilgang og nye kontroll- og driftssystemer, som skal gi høyere kvalitet og bedre stabilitet i produksjonen.

«En betydelig milepæl i historien til Benchmark Genetics islandske virksomhet»

AKVA group har levert tre like RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som skal resirkulere vann til eggene ved tre forskjellige temperaturer. Temperaturkontroll er nøkkelen til å levere egg til rett tid. Systemene vil resirkulere 90 % av vannet, i motsetning til tidligere systemer som har vært basert på gjennomstrømming. Energien som benyttes er 100 % fornybar, som gir et godt utgangspunkt for en bærekraftig oppdrettssyklus.

Den høyeste biosikkerheten

Biosikkerheten hos Stofnfiskur er den høyeste i bransjen, på lik linje med deres andre fasiliteter på Island. Anleggets unike plassering på sørvestsiden av Island gir dem tilgang til temperert ferskvann fra dype borehull. Vannet, som skal brukes i produksjonen, blir naturlig filtrert gjennom lavasand og er helt fritt for patogener.

Stofnfiskur driver kontinuerlig forskning og utvikling, selektiv avl og har ypperlige produksjonsforhold. All produksjon foregår i separate soner, og det er ingen kontakt med annen fisk. Senteret er utstyrt med single inkubatorer som betyr at rogn fra hver enkelt hunnfisk blir inkubert hver for seg. Dette gjør det mulig å screene hver enkelt batch av rogn, i henhold til krav fra kundene deres.

– Vi er det eneste selskapet som har tillatelse til å eksportere egg til Norge og 28 land over hele verden, sier Jónas Jónasson, CEO i Benchmark Genetics Iceland.

Anlegget er leveringsdyktig med rogn gjennom hele året.

8525_Salten November 2021 - Thomas Morel_16_9Bilde: Benchmark Genetics

Til stede i alle ledd av laksens liv

Det nye inkubasjonssenteret har levert rogn i over 6 måneder allerede, og tilbakemeldinger fra kundene er svært positive. Senteret kjøres på høy kapasitet for å imøtekomme stor etterspørsel fra både Island, og de øvrige 28 landene de eksporterer til.

Et av prosjektene som får levert egg fra Stofnfiskur på Island er Nordic Aqua Partners-prosjektet – også levert av AKVA group.

- Dette en flott historie om hvordan AKVA group er til stede i alle ledd av laksens liv på land, avslutter Hartmann Bruhn.