AKVA groups satsing av digitale løsninger skal optimalisere veksten for oppdrettsnæringen. Ved å satse på unge talenter, fremtidsrettet teknologi og bærekraftige løsninger, er AKVA group i førersetet på den digitale reisen.


- Det vil alltid være nye utfordringer å løse så lenge oppdrettsnæringen finnes. AKVA group ønsker å ta på seg ansvaret med å løse dette. Vi jobber for å lage gode og bedre digitale løsninger. Jeg er stolt over å være del av en attraktiv arbeidsplass som satser på teknologi og innovasjon gjennom digitale løsninger, sier produkteier for Apps og Equipment Amalie Arntsen, som i 2018 startet som praktikant i AKVA group.

Arntsen, som har ansvaret for utvikling av digitale apper, lager løsninger for å optimalisere driften til oppdrettsnæringen, med fokus på innovasjon og fiskehelse.

amalie
Amalie Arntsen in AKVA group.

- Vi har nylig lansert AKVA control app som er en del av AKVA fishtalk. Appen gjør registrering av biologisk data på merd og kai mye enklere. Dette er ikke bare en app som forenkler hverdagen, men den kan potensielt også gi oppdrettsnæringen verdi for videre vekst, sier Arntsen.

Fremtiden er sømløse løsninger

Å være pioner for en bedre fremtid har vært drivkraften helt siden AKVA group ble etablert. AKVA group startet med å lage gode løsninger for den tradisjonelle akvakulturen, som AKVA fishtalk og styringssystemer på fôringsanlegg, til å ta steget inn i fremtiden med å lage integrasjoner med sømløse løsninger.

- Arntsen viser at hun brenner for å lage digitale løsninger for havbruksnæringen. Vi trenger nysgjerrige og kompetente hoder i AKVA group, som kan utvikle gode digitale løsninger til havbruksindustrien. Vi er avhengige av sømløse programmer for å effektivisere driften for oppdrettsnæringen, forteller CDO Asle Kjetil Bratteli i AKVA group.

I førersetet på den digitale reisen

Digitale løsninger er nøkkelen til bærekraftig vekst i havbruksindustrien. Ved hjelp av ambisiøse mennesker som ønsker å gjøre en endring, ha interesse og nysgjerrighet for utfordringene oppdrettsnæringene har, klarer AKVA group å digitalisere havbruksindustrien. Drivkraften i AKVA group er mangfoldet av mennesker med bred kompetanse og utdanning i alle aldre.

AKVA group management
Asle Kjetil Bratteli in AKVA group.

- AKVA group vil levere globale løsninger som sørger for en bærekraftig og effektiv oppdrettsnæring. Ett eksempel på det er å kombinere kunstig intelligens og mennesker som er avgjørende for å få til gode digitale løsninger. Den ene fungerer ikke uten den andre. Vår ambisjon er å være med på å endre havbruksindustrien med å ta førersetet på den digitale reisen, sier Bratteli.