AKVA group er forpliktet til å utvikle bærekraftige teknologier for akvakulturindustrien. Fokuset vårt er å forbedre fiskevelferden og løse miljøproblemer, som utfordringen med lakselus i lakseindustrien. Vi samarbeider tett med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner i ulike prosjekter og initiativer som tar sikte på å forbedre bærekraften.

En av de spesifikke utfordringene som akvakulturindustrien står overfor, er påvirkningen av lakselus på både vill og oppdrettet laksefisk, samt fiskehelse og -velferd. Lakselus er en naturlig parasitt som finnes i havet, og i akvakulturproduksjonen er det avgjørende å kontrollere parasitten for å unngå negative virkninger på både vill og oppdrettet laksefisk, samt økte kostnader for fiskeoppdrettere. Imidlertid har genetisk motstand og miljømessige bekymringer ført til en nedgang i bruk av medisinske behandlinger til fordel for mekaniske behandlinger, som kan ha negativ innvirkning på fiskevelferd og -produksjon.

I AKVA group tror vi på forebyggende tiltak for å kontrollere lusesituasjonen på lokalitetene. Vårt fokus de siste årene, spesielt i 2021, har vært å utvikle innovative løsninger for reduksjon av lakselus, som Nautilus, TubenetTM og OptiCage. Disse løsningene deler samme prinsipp om å unngå møtet mellom lakseverten og lakselus-parasitten. Forskning fra Havforskningsinstituttet (HI) har vist at lakselus trives best i de øvre vannlagene, og våre konsepter holder fisken i dypvanns-lagene, der de er mindre sannsynlig å komme i kontakt med parasitten.

Som et selskap som er forpliktet til bærekraft og å forbedre fiskevelferd, er vi i AKVA group stolte av å tilby innovative løsninger for lusekontroll i akvakulturindustrien. Våre konsepter er bare ett eksempel på vårt kontinuerlige engasjement for å utvikle bærekraftige teknologier som kommer både fisk og miljøet til gode.

 

 

Lepeophtheirus salmonis

  • Kun 1 av 8 livsstadier kan infisere laks
  • Luselarver driver med vannet og finnes i hovedsak i «lusebeltet» som er fra 0-10 meters dyp
  • Ufarlig ved lave nivåer

AKVA group deep farming Lepeophtheirus salmonis