AKVA group Deep Farming Nautilus

Nautilus

Nedsenkbar not for lavere lusepress og god fiskevelferd.

Hovedprinsipper i løsningen

Nautilus er utviklet basert på erfaringer med Atlantis og TubenetTM, der taket og luftkuppelen er identisk med det vi har brukt i Atlantis.


Forskjellen mellom Atlantis og Nautilus er at i Nautilus blir flytekragen liggende i overflaten og det er selve notkonstruksjonen som senkes. Nautilus er i større grad basert på velkjent utstyr for oppdretter og således noe enklere å drifte.

Ved å drifte i dypet kan man optimaliser betingelsene for fisken og unngå eksempelvis lus eller andre påvirkninger i overflaten. Løsningene er kostnadseffektive og med våre eksperter og modelleringsverktøy kan vi hjelpe deg med å finne ut hvilke lokaliteter som passer for dypdrift.

Vi har utviklet fire versjoner av Nautilus så langt (se figur under). Erfaringene så langt er at valg av løsning vil variere fra lokalitet til lokalitet. Faktorer som påvirker valg av løsning vil være dybde, strøm, temperatur og andre miljøforhold. 

AKVA group Nautilus

Nautilus

AKVA group Nautilus

Nautilus XL

AKVA group Nautilus

Nautilus Collect

AKVA group Nautilus

Nautilus Omega

Vår avdeling for Marine Engineering kan hjelpe deg å finne ut hvilken versjon som er best egnet for din lokalitet.

MARINE ENGINEERING

Driftsoppsettet utvikles kontinuerlig sammen med sentrale samarbeidspartnere.

Teknisk løsning

 • Flytekragen ligger i overflaten og notpose med nottak og luftkuppel senkes ned til under 20 meter
 • Notpose med nottak og luftkuppel henger i tau eller stropper under flytekragen
 • Flytekragen er uten isopor, med tilhørende bunnring
 • Vanlig rammefortøyning
 • Klargjort for montering av slamoppsamling
 • Fisken får tilgang til luft og fôr gjennom luftkuppelen som står midt i nottaket
 • Ordinær rammefortøyning
 • Sertifisert i henhold til NS 9415:21

Viktige funksjoner

 • Heving og senking av not:
  Notposen henger i stropper under flytekragen. Når man skal heve eller senke nota løsner man stroppene og bruker et hjelpetau til å heve eller senke nota. Dette arbeidet gjøres av båt med nokke, eller vi kan levere vinsj som står fastmontert på flytekragen. Når notposen ligger på riktig dyp fester man stroppene på egne pullerter på flytekragen.

AKVA group Nautilus

 • Luftkuppel i dypet: Nedsenkbare oppdrettsanlegg er ikke en ny oppfinnelse – det finnes en rekke anlegg for ulike arter. Men det har aldri vært utviklet for laks i den skala vi her har jobbet med. Årsakene er at laks har en åpen svømmeblære med en kanal mellom svømmeblæren og munnhulen. Laksen har et naturlig behov for å fylle svømmeblæren ca. en gang i døgnet og i en åpen merd går den opp til overflaten og «snapper» litt luft. Dette er ikke mulig i en nedsenket merd og laksen må derfor tilbys tilgang på en luftlomme i dypet. Det gjør vi via en luftkuppel som ligger øverst i den nedsenkede merden, se figur under. Luften etterfylles hver dag ved hjelp av styringssystemet AKVA connect.
   
 • Fôring i dypet: Fôret blandes med vann på flåten og transporteres deretter ut til merden og ned i dypet til luftkuppelen. Fôret distribueres til fisken rett under kuppelen og dette området er lyssatt – både for at fisken skal se fôret og luftlommen. Fisken i Atlantis oppførte seg ikke annerledes under fôring enn fisken i overflatemerdene og det er ingen negative erfaringer med fôring av Atlantismerder generelt.

AKVA group dyp drift atlantis
Bilde: Prinsippet for fylling av svømmeblære i luftkuppel.

 • Kamera og sensorikk: Fisken overvåkes ved hjelp av kamera som festes i en line under kuppelen. For overvåkning og telling av lus og fiskevelferdsparametere benyttes et luseovervåkingskamera godkjent av Mattilsynet for lusetelling. Da er det ikke behov for å ta merden til overflaten for å telle lus manuelt.

AKVA group nautilus kamera
Bilde: Vi leverer kameraoppsett tilpasset til Nautilus.

Kontaktpersoner

Magnus R. Bollmann
Magnus R. Bollmann Global Solution Managers Marine Infrastructure SEA BASED - R&D
+47 928 41 620
e-post
Merete Gisvold Sandberg
Merete Gisvold Sandberg Global Solution Managers Fish Performance R&D Sea Based
+47 95231843
e-post
Roar Ognedal
Roar Ognedal Product Sales Manager Nets SEA BASED - North / Mid of Norway
+47 920 85 399
e-post
Jøran Strand
Jøran Strand Sales Manager SEA BASED - North of Norway
+47 952 86 386
e-post