AKVA group OptiCage

OptiCage

Et nytt merdkonsept mot lakselus.

OptiCage utnytter eksisterende infrastruktur for å tilpasse og optimalisere forholdene for fisken.

Dette resulterer i en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon med bedre fiskehelse samt redusert lusepåslag og dødelighet.


OptiCage er et merdkonsept mot lakselus utviklet av AKVA group Egersund Net og Framo i samarbeid med Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk.

Bedre fiskehelse, redusert dødelighet og en mer bærekraftig produksjon med OptiCage.

OptiCage bruker en spesialnot fra AKVA group på merdene med en spagettinot med tilpasset formsydd luseskjørt. Luseskjørtet kan senkes ned på 15 meter for å sperre lusen ute, mens pumper, Framo AquaStream utviklet av Framo, henter opp friskt, oksygenrikt sjøvann fra dypet. Under luseskjørtet er det naturlig gjennomstrømming av friskt sjøvann, og AquaStream pumper opp 15 000 m3 i timen, som tilsvarer en full utskiftning av vannet på innsiden av luseskjørtet på under 100 minutter. Med dette opprettholdes merdmiljøet og fiskevelferden, samtidig som eventuelle luselarver fra for eksempel internsmitte raskt vaskes ut av merden. Pumpene kan kjøres opp og ned i kapasitet, og vannmengden som forflyttes kan tilpasses biomassen som til enhver tid står i merden.

AKVA group Opticage

På lokalitet Ystevika i Sør-Troms har det blitt testet og installert seks 160-meters flytekrager, og de har det allerede stått laks i de første seks merdene. OptiCage tar opp kampen mot lakselus og gir bedre fiskehelse.

Meld deg på vårt webinar den 24. mai og lær mer om OptiCage!

AKVA group - Opticage

Kan brukes på eksisterende utstyr

OptiCage kan brukes på mange av dagens matfisklokaliteter. I designfasen har mye av fokuset vært å finne praktiske løsninger for å sikre enkel montering og trygg drift. I tillegg til å beskytte mot lakselus, skal laksen ha gode vekst- og levevilkår i hele merden.

AKVA group OptiCage

 

AKVA group OptiCage

 

AKVA group OptiCage

 • Et nytt verktøy for åpne merder
 • Stor forbedring over dagens luseskjørt
 • Gjenbruk av eksisterende utstyr
 • Kan brukes på vanlige lokaliteter

Vannforbedrer

AKVA group OptiCage Water Improver

 • Oppdriftsbøye med integrert vinsj og fôrspreder
 • 20 meter duktunnel  med dyser øverst
 • Vedlikeholdsfri pumpe i bunn
 • Flytter omtrent 15 000 m3 vann i timen fra 20-22 meter dyp (20 kW) 
 • Produsert i Hordaland

AKVA group OptiCage Framo sr2000_new-desgn


AKVA group OptiCage Lice Skirt

 

Luseskjørt

 • 15 meter dypt
 • Konisk fasong – tilpasset notposen
 • Knytes fast i nota for å unngå deformasjon
 • Glidelås i endene
 • Skvettkant helt opp til håndlist
 • Tett duk

Kontaktpersoner

Geir Kåre Tønnesen
Geir Kåre Tønnesen Senior Product Sales Manager - Nets SEA BASED - Nordic countries
+47 950 45 142
e-post
Sveinulf Sedeniussen Product Sales Manager - Nets SEA BASED - North of Norway
+47 911 51 280
e-post
Alexander Myklebust
Alexander Myklebust Product Sales Manager - Nets SEA BASED - North / Mid of Norway
+47 903 67 124
e-post
Roar Ognedal
Roar Ognedal Product Sales Manager Nets SEA BASED - North / Mid of Norway
+47 920 85 399
e-post