Service & Aftersales Manager

AKVA group er verdens største leverandør av løsninger og tjenester til oppdrettsnæringen. Drevet av lidenskap, engasjement og en dyp forståelse av kompleksiteten innen akvakultur, kan vi løse de mest avanserte utfordringene i sjø og på land, og bidrar til å gjøre næringen mer bærekraftig. Viljen til å skape en bedre fremtid har vært drivkraften til AKVA group helt siden starten for over 40 år siden. Vi er til stede i alle verdens markeder med kontorer i 11 land.

Vår S&AS Manager gjennom mange år skal over i ny rolle internt i selskapet og vi søker hans etterfølger. S&AS avdelingen i forretningsenheten Sea Based Nordic har 4 servicestasjoner langs Norges kyst og ca 40 ansatte. Avdelingen utfører service og montering av nytt utstyr opp mot våre kunder, samt salg av deler og serviceavtaler. Stillingen inngår i ledergruppen til COO Sea Based Nordic.  

Den rette kandidaten er kundeorientert og forstår nåværende og forventede kundebehov. Søker tilbakemelding fra kunder, og iverksetter kvalitetsforbedringer på produkter, tjenester og interne prosesser, i samarbeid med internressurser. Du evner å påvirke beslutningene til andre ledere i organisasjonen ved å presentere løsninger. Ser nytten av å sette mål og utarbeide realistiske planer som tar høyde for utfordringer og ressurs prioriteringer. Du er en god kommunikator som formidler informasjon med klarhet, samt inkluderer og løfter frem andre med konstruktive tilbakemeldinger. 

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver

  • Utvikle serviceavdelingen til å være en betydelig bidragsyter til resultatene i Sea Based, basert på konsernets strategier
  • Ansvarlig for løpende servicestrategi med tilhørende kundeoppfølging og proaktivt tiltrekke nye og gamle kunder for å sikre service avtaler og ettersalg
  • Delta aktivt i kvalitetsforbedrende og effektiviserende aktiviteter på tvers i bedriften, inkludert innspill til veikart for produkter/løsninger som tilbys kunder, samt markedsintelligens og innovasjon
  • Utarbeide og vedlikeholde avdelingens rutiner og prosesser
  • Administrasjon med personaloppfølging og kompetanseutvikling, samt utarbeidelse av budsjett og kostnadsoppfølging
  • Følge opp og rapportere på avdelingens mål og retningslinjer, inkludert bedriftens kvalitetssystem og internkontroll, herunder helse, miljø og sikkerhet

AKVA group er en fremoverlent bedrift med mye erfaring som operer i et dynamisk og kundeorientert miljø. Med et solid fundament i havbruksindustrien, tilbyr vårt selskap en unik mulighet for personlig og profesjonell vekst, samtidig som man jobber i en meningsfull, fremtidsrettet industri. Vi ønsker søknader fra kandidater med ulike ferdigheter og bakgrunner som deler vår entusiasme for havbruk og innovasjon.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med et hyggelig, faglig sterkt og engasjerende arbeidsmiljø. Du får en variert hverdag med utfordrende arbeidsoppgaver, samt utviklingsmuligheter internt i et ledende selskap med et solid ståsted i akvakulturbransjen. Vi har nye moderne lokaler med egne treningslokaler og velferdsarealer.

Arbeidsted vil være ved vårt hovedkontor på Klepp, men for den rette kandidaten kan annen lokasjon vurderes.  

Stillingen lyses ut nå før sommeren, men på grunn av ferieavvikling vil selve ansettelsesprosessen ikke starte før tidlig august.   

Kontakt

Odd Jan Håland Serviceleder Nordic
+47 932 35 222
e-post