Smolt RAS danner grunnlaget for Laxeys ambisjoner om å oppnå et produksjonsmål på Vestmannaeyjar innen år 2031 på 32 000 metriske tonn HOG (hode på, innvoller fjernet) årlig. For å sette dette i perspektiv, var den islandske landbaserte lakseproduksjonen i 2022 rundt 2 000 tonn.

Den videre vekstteknologien som brukes fra smoltstadiet til fullvoksen laks på 6-7 kg klar for høsting kalles Gjenbruk, en teknologi som konstant bytter ut 30 % av systemvolumet med nytt vann sammenlignet med RAS som kun bytter ut 1 %. Vestmannaeyjar har unike geografiske egenskaper som gjør øyene til et ideelt sted for gjenbrukslakseoppdrett. Det vulkanske terrenget, inkludert dets lavasand, fungerer som et naturlig filter, noe som sikrer krystallklart sjøvann som kan brukes i vekstfasen. Denne naturlige filtreringen fjerner patogener før vannet går inn i veksttankene. Videre er det varme vannet konsekvent ved en ideell temperatur, noe som muliggjør en bærekraftig produksjonsprosess. 

- Vi nærmer oss nå midtpunktet i vår RAS-samarbeid med AKVA group, og prosessen har vært utrolig smidig.Alt begynte med en innledende designfase hvor AKVA group samarbeidet tett med teamet vårt for å modellere og designe hvert aspekt. Deretter gikk vi videre til installasjoner på stedet. Partnerskapet har vist seg å være en utmerket match. AKVA group har mye kunnskap og erfaring med å bygge disse installasjonene, og vårt eget konstruksjonsteam har gjort en flott jobb med å holde tidsplanen, sier CTO av Laxey, Halli Steinsson i 2023.

Laxeys primærmarkeder strekker seg over Europa og Nord-Amerika. Ved vellykket ferdigstillelse av smolt RAS og de første gjenbruksmodulene, planlegger de å produsere 13 500 tonn HOG av Atlantisk laks årlig i den første produksjonsfasen. Lárus Sigurður Ásgeirsson, styreformann i Laxey, konkluderer:

- Målet vårt er å produsere laks av overlegen kvalitet i det mest bærekraftige miljøet mulig.