Gjennom en forprosjektavtale hjelper vi deg med produksjonsplanlegging, logistikkplaner og byggeplaner. Når prosjektet skal realiseres, kan vi ta ansvar for hele leveransen.