AKVA group Egersund Net

AKVA group, Egersund Net

AKVA group, Egersund Net er ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø ved systematisk å fremme disse områdene i gjennomføringen av alle aktiviteter og operasjoner. Vi skal levere pålitelige produkter og tjenester av høy kvalitet i samarbeid med våre kunder. Risiko for miljøhendelser og forurensing skal minimeres og påvirkning på det ytre miljø fra produksjon, service og levering av våre produkter og tjenester, skal være så liten som mulig.

Om oss

Egersund Net er en del av AKVA group. Egersund Net startet med produksjon av notposer tidlig på 1970 tallet og ble skilt ut som eget selskap i 1996.


Siden har Egersund Net utviklet seg til å bli blant Europas ledende leverandører av notposer og servicetjenester til havbruksnæringen. Kontinuerlig produktutvikling sammen med kunder og samarbeidspartnere vektlegges for å oppnå optimal kvalitet på våre produkter. Alle våre avdelinger er sertifisert i henhold til NS 9415:2009, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.


Service

Net-Reg er en brukervennlige utstyrslogg som også dekker behovet for sjekklister og dokumentasjon av fortøyning.

NET - REG SIGN IN

Med dette verktøyet i aktivt bruk har oppdretter full oversikt over sine lokasjoner og status på det tekniske utstyr. Ved både interne og eksterne revisjoner brukes verktøyet til å ta frem bl.a. anleggssertifikat, tegninger, dokumentasjon og sertifikater på hver enkelt komponent i hele anlegget.

Vi tilbyr service fra åtte moderne servicestasjoner langs norskekysten - fra Egersund til Skjervøy. Kunder skal alltid kunne stole på at Egersund Net utfører den beste servicen på deres notposer og utstyr gjennom hele livssyklusen til produktene. .

Profesjonell service og dyktige fagarbeidere
Våre vaskestasjoner med tilhørende renseanlegg er alle bygget på samme trygge teknologi. Hele prosessen fra mottak til desinfisering blir fulgt av kompetente medarbeidere med lang erfaring. Våre renseanlegg tilfredsstiller myndighetenes krav til rensing av vaskevann før utslipp. 

Gjennom renseprosessen skiller vi ut to avfallssorter, en med kobberavfall og en med bioavfall. Dette gjør vi for å kunne sende dette videre til en mest mulig effektiv gjenvinningsprosess.

"Egersund Net er kjent for et høyt servicenivå."
 

VÅRE PRODUKTER

Adresse:
Svanavågveien 30, 4374 Egersund, Norway
T: +47 51 46 29 60

KART

Deep farming Nautilus subsea

Dypdrifts konsepter

Reduserer luseproblemer og forbedrer fiskeytelsen med dypdrift.

AKVA group har i flere år utviklet teknologi for oppdrett under havoverflaten. Prinsippet er å separere laks og lus ved å senke biomassen noen meter under overflaten, hvor lusen befinner seg. Nedsenkbare oppdrettsanlegg kan også åpne opp nye områder for akvakultur. I 2021 lyktes AKVA group med å utvikle tre forskjellige konsepter til et nytt nivå: Tubenet™, Atlantis og Nautilus. Forskningsresultatene fra Atlantis Subsea Farming (Atlantis)-prosjektet viste at utfordringene med lakselus kan reduseres betydelig.

Ta et dypdykk