AKVA Fusion

Vår digitale plattform har som mål å transformere akvakulturindustriens måte å dele og utnytte data på.

AKVA Fusion har som mål å knytte sammen alle deler av bransjen, den nye og den gamle, og skape en ny standard for kommunikasjon, kontroll og datainnsamling på tvers av plattformer.