Løsningen er satt sammen av flere frittstående produkter som jobber sammen for å oppnå dette. Vi leverer konsekvent nye innovasjoner og forbedringer for disse produktene, fra fôrflåter, fôrsystemer, kamera- og vinsjløsninger, til programvare som AKVA fishtalk og våre kunstige intelligensløsninger AKVA connect og AKVA observe.

Ofte er mer enn halvparten av produksjonskostnadene på oppdrettsanlegg direkte knyttet til fôr. Optimal fôring gjør at fisken får riktig utvikling og bedre helse. Produksjonen blir bærekraftig og oppdrettsanlegget kan drives kostnadseffektivt. 

Fôring har gjennomgått et skifte fra tradisjonelle erfaringsbaserte prosesser til å bruke moderne digitale verktøy for å tillate datadrevne beslutninger. Vårt mål er å vise hvordan mennesker og maskiner kan samarbeide for å oppnå optimale resultater for fisken, miljøet og næringen. Hos AKVA group hjelper vi våre kunder med å oppnå optimal fiskeytelse ved å sørge for at fôringen deres er optimalisert.