AKVA Fusion

Fremtiden er digital. AKVA group tar nå en ledende rolle innen digitalisering av havbruksnæringen. Digitalisering fremdriver store industritrender som «presisjonsoppdrett», «fjernkontroll» og «økosystemer».

Et eksempel på et digitalt økosystem er en kombinasjon av systemer som kan spore fisk gjennom hele produksjonssyklusen og helt til forbrukerens spisebord.

I dag finnes det flere systemer på markedet. AKVA group utvikler nå en digital plattform som kan integrere og kommunisere med alle viktige driftssystemene, slik at viktige data kan identifiseres, samles inn, analyseres og presenteres. Hovedformålet er å hjelpe beslutningstakerne i den daglige driften for å optimalisere fiskehelsen og fiskeytelsen. Vi har valgt å kalle denne plattformen for AKVA fusion.

Digitalisering vil spille en svært viktig rolle i fremtidens havbruk og utnyttelse av nye teknologier og konsepter. Digitalisering av sjøbasert og landbasert akvakultur vil føre til at oppdretterne vil oppleve en forbedret fiskehelse, de vil få automatiserte arbeidsprosesser og det vil gi økt støtte beslutningstakerne i form av nøyaktig informasjon når de overvåker og kontrollerer produksjonen.

I AKVA group kaller vi dette «presisjonsfiskeoppdrett».

 

Presisjonsfiskeoppdrett:

 • Overvåking og kontroll av individuell fiskevekst og fiskehelse
 • Presisjonsfôring
 • Tidlig varsling for rengjøring og vedlikehold av merder og utstyr
 • Overvåking og dermed bedre kontroll av stress og atferd
 • Spor og sporing etter rømming
 • Vannkvalitet og temperaturkontroll
 • Fiskelus og andre miljøutfordringer

AKVA fusion er en kombinasjon av mange års akvakulturkunnskap og erfaring med nye og eksisterende digitale løsninger som muliggjør og støtter fremtidige presisjonsoppdrettskonsepter og -løsninger. Dette vil gi oss mer pålitelig kunnskap og en bedre kontroll av alle deler av produksjonen, både innen sjøbasert og landbasert oppdrett.

AKVA fusion plattform
AKVA fusion platformen kobler sammen eksisterende AKVA group systemer, forretningspartner- og kundesystemer, både nåværende og nye, for å berike og støtte presisjonsoppdrett for både land- og sjøbaserte operasjoner.

AKVA fusion, neste generasjons digitale plattform, er preget av:

 • Åpenhet
 • Fleksibilitet
 • Skalerbarhet
 • Integrert erfaring
 • Økosystemberedskap
 • Modulær og komponerbar
 • Cloud aktivert
 • Utviklet sammen med brukere

AKVA fusion skal bidra til å transformere og digitalisere hele verdikjeden til havbruksnæringen. Gjennom AKVA fusion vil vi ta ansvar og lede an innen økosystemintegrasjon, inkludert forbedring av alle produkter og tjenester fra AKVA group.