Svaberget Smolt representerer Sinkaberg-Hansens inntog i Resirkulerende Akvakultursystemer (RAS), som forbedrer selskapets produksjonskapasitet. Anlegget sikter mot en produksjonskapasitet på 2000 tonn per år, tilsvarende omtrent 5 millioner smolt, noe som betydelig fremskynder praksiser innen lakseoppdrett med en topp fôringslast på 14 500 kg per dag. Dette initiativet understreker Sinkaberg-Hansens fokus på bærekraft, ved å inkludere vannbevaring, avfallshåndtering og miljøforvaltning.

Levert av AKVA group Land Based, inneholder anlegget:

  • Fem RAS-systemer for presis vannkvalitetskontroll, optimaliserer smoltvekst og minimerer miljøpåvirkning med AKVA groups Zero Water Concept.
  • Et klekkeri med avansert inkubasjonsteknologi for optimale forhold for eggklekking og tidlig utvikling.
  • Infrastruktur og hjelpesystemer inkludert inntaksklaff, buffer og slamholdningstanker for forbedret operasjonell effektivitet.
  • Trettini stålfisketanker designet for smoltoppdrett, med prioritering av fiskevelferd og vekst.

Som Sinkaberg-Hansens første satsing på RAS-teknologi, markerer Svaberget Smolt et betydelig steg i selskapets reise mot bærekraftig akvakultur, og plasserer Sinkaberg-Hansen i forkant av bransjens teknologiske innovasjon og utvikling av smoltproduksjon.