Boken “A guide to resirculation aquaculture” er nå tilgjengelig i en ny og forbedret 3. utgave; utgitt i fellesskap med FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og Eurofish International Organisation.

Forfatteren av denne populære guiden er Jacob Bregnballe fra AKVA group, som har jobbet verden rundt med resirkuleringssystemer og akvakultur i forskning og praksis i mer enn 40 år. Før han startet i AKVA group for snart 15 år siden, hadde Jacob sitt eget oppdretts- og konsulentselskap i 25 år. I sin stilling som salgsdirektør i det landbaserte forretningsområdet i AKVA group, har han vært involvert i mange prosjekter og teknologiske innovasjoner, for å forbedre resirkulasjonsteknologien for et bredt spekter av akvakulturarter.

Målet med guiden er å bistå oppdrettere ved omlegging til resirkuleringsakvakultur og gi råd om god praksis for drift av systemet. Guiden introduserer også nye teknologier, som "Zero Water Concept" (ZWC), og den byr på flere case-historier fra forskjellige resirkuleringsprosjekter.

Guiden er tilgjengelig her.