Den 9. juni ble det toppmoderne RAS-anlegget i Ænes på østsiden av Hardangerfjorden offisielt åpnet. Ved åpningen uttalte Siri Tømmerås, AKVA groups representant og kommersiell direktør for Land Based, at anlegget er blant de mest avanserte som noen gang er bygget, og at dataene og erfaringene som samles inn vil være svært betydningsfulle.

- Dataene og erfaringene er av uvurderlig verdi, og vil bidra til etableringen av beste praksis for denne typen anlegg. Vi trenger mer kunnskap om både drift og oppdrett av fisk i slike anlegg for å sikre kostnadseffektiv produksjon samtidig som vi ivaretar fiskehelsen, sier Tømmerås.

Anlegget er finansiert av Lingalaks, Eide Fjordbruk og Tombre Fiskeanlegg, og har vært under utvikling i flere år. Veien mot ferdigstillelse har ikke vært uten utfordringer, fra forsinkelser forårsaket av pandemien til en brann for to år siden. Til tross for disse tilbakeslagene, har det dedikerte teamet hos AKVA group, i samarbeid med Veidekke som hovedentreprenør, lykkes med å realisere Ænes-anlegget.

Ænes Inkubator inneholder fem RAS-moduler (resirkulasjonsakvakultursystemer), hvorav fire er utstyrt med ZWC (zero water change) teknologi, som gir en imponerende resirkuleringsgrad på 99,9 prosent.

Anlegget strekker seg over 9500 kvadratmeter, med en administrasjonsdel som dekker 1000 kvadratmeter. Det er delt inn i fem separate avdelinger i forskjellige haller, hvor de første tre avdelingene benytter stålkar, mens de to siste benytter betongkar. Klekkeri, vaksinasjonshall, fôrlager og ulike støttefunksjoner er også inkludert i anlegget. Årlig produserer settefiskanlegget 3000 tonn smolt.

Rundt 20 ansatte arbeider ved anlegget.

AKVA group har opplevd flere spennende nyheter den siste tiden, inkludert åpningen av Ænes Inkubator.

Siri Tømmerås
Kommersiell direktør for Land Based, Siri Tømmerås i AKVA group (foto: AKVA group).

Ænes
Ordfører i Kvinnherad, Hilde Enstad (Ap) med daglig leder for settefiskanlegget, Jan Gunnar Strand (foto: AKVA group).