Samdriften Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk lanserer sammen med AKVA group Egersund Net og Framo OptiCage, et nytt merdkonsept mot lakselus.

- Vi har tatt i bruk en spesialnot fra AKVA group Egersund Net på merdene. Med en spagettinot med tilpasset formsydd luseskjørt, der skjørtet festes både oppe og nede i not, kan vi gå ned til hele 15 meter med luseskjørt uten å oppleve for mye deformasjon, sier Christian Balteskard, prosjektleder for Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk.

Kampen mot lus opptar de fleste i oppdrettsnæringen. For første gang kan luseskjørtene senkes ned på 15 meter for å sperre lusen ute, mens pumper henter opp friskt, oksygenrikt sjøvann fra dypet.

Utnytter eksisterende infrastruktur

- Det er viktig å lete etter løsninger som ligger nært, og utnytte eksisterende infrastruktur for bærekraftig resultat. Vi har sett på hvordan vi kan gjøre "enkle" endringer for å tilpasse og optimalisere forholdene for fisken. I OptiCage har vi samlet den mest optimale løsningen, sier Balteskard.

I utviklingen har oppdretterne sammen med AKVA group Egersund Net og Framo sett på hvordan erfaring og kompetanse med nesten standard produkter kan brukes til å optimalisere merdforholdene. Utprøvingen av teknologien er støttet av Innovasjon Norges Miljøteknologiordning.

- Prosjektet starten oktober 2021 og var ferdig i mars 2022. Dette er et spennende produkt som betyr mye for konseptet dyp drift. OptiCage er med å bekjempe den største utfordringen fiskenæringen har, nemlig lakselus. Samtidig med at det blir pumpet ferskt vann inn hele tiden, gir dette lasken bedre fiskehelse og reduserer dødeligheten, sier Senior Sales Manager Net Products Geir Kåre Tønnessen i AKVA group Egersund Net.

Dypere forhold

OptiCage skal tas i bruk i seks 160-meters flytekrager fra NOFI på lokalitet Ystevika i Sør-Troms. Det står allerede laks i de første fire, og oppstarten har vært svært vellykket.

Målet med OptiCage er å bruke eksisterende utstyr for å skape et konsept mot lakselus som kan brukes på mange av dagens matfisklokaliteter. I designfasen har mye av fokuset vært på finne praktiske løsninger for å sikre enkel montering og trygg drift. I tillegg til å beskytte mot lakselus, skal laksen ha gode vekst- og levevilkår i hele merden.

98 minutters utskifting av sjøvann

Framo har brukt 50 års pumpekompetanse fra shipping og offshore, til å være med og produsere bærekraftig laks. Sammen med oppdrettere har Framo jobbet målrettet med å optimalisere strømningsforholdene. Den kraftige vannforbedreren Framo AquaStream henter friskt sjøvann med riktig temperatur fra dypet under lusebeltet. I løpet av 98 minutter har Framo AquaStream skiftet ut alt vannet innenfor skjørtet i merdene.

- Vi har tilpasset vårt Framo AquaStream-system for å verifisere teknologien sammen med det formsydde skjørtet. Etter vellykket installasjon og igangkjøring er anlegget nå i drift med stor suksess, forteller salgssjef Terje Ljones i Framo Innovation.

Dette sørger for at fisken hele tiden får oksygenrikt vann.        

- Pumpene fra Framo skaper strømminger i merden som er med på å gjenskape de naturlige forholdene fisken opplever ute i havet. Pumpene kan kjøres opp og ned i kapasitet, og vannmengden som forflyttes kan dermed tilpasses biomassen som til enhver tid står i merden, sier Ljones.