AKVA group har de siste to årene utviklet verdens første oppdrettsmerd 100 % basert på resirkulert plast – og nå er den første merden sjøsatt. Merden er produsert av plast fra utrangerte merder fra Nova Sea, og den skal testes på Varpet – en av Nova Sea sine lokaliteter. Prosjektet er en naturlig oppfølging av det lange og tradisjonsrike samarbeidet mellom AKVA group og Nova Sea. I 1974 ble verdens første plastmerd produsert i Mo i Rana på bestilling fra oppdrettere på Lovund, og nå 50 år senere er den første merden i resirkulert plast produsert hos AKVA group på Mo.

Myndighetene setter høye krav til plast i merder gjennom standarder og forskrifter for å gjøre oppdrettsanleggene rømningssikre, og i dette utviklingsprosjektet har AKVA group med samarbeidspartnerne Plasto og Oceanize bevist at resirkulert plast holder høy kvalitet. Den første merden i verden basert på resirkulert plast er nå godkjent og sertifisert.    

«Ringen er på en måte sluttet. Vi er stolte av både historien og ikke minst det vi nå har klart å få til», sier daglig leder i AKVA group, Mo i Rana, Freddy Bakken Braseth. «AKVA group er opptatt av å redusere bruken av jomfruelig plast, både for å få ned klimaavtrykket og for å bidra til mer sirkulære verdikjeder. Vi bruker 7-8.000 tonn råmateriale i året og vi ønsker å ta i bruk mest mulig resirkulert plast. Det fine med utrangerte merder er at plastkvaliteten fortsatt er høy og plasten egner seg godt til resirkulering. Nova Sea har vært en viktig samarbeidspartner for oss i mange år og det at vi kan hente den resirkulerte plasten fra deres egne merder og sette den nye merden ut hos dem er jo litt artig.» 

Nova Sea er stolt av å delta i testingen av resirkulerte merder fra eget anlegg.

«For Nova Sea har det vært viktig å være med på dette prosjektet, og vi er stolte over at de nye resirkulerte merdene skal prøves ut hos oss, samtidig som de kommer fra våre egne brukte merder. At de brukte merdene vi leverer ikke lenger skal gå til forbrenning, men brukes til nye merder er ikke mindre enn fantastisk. Dette er rett og slett en merkedag for oss alle» sier teknisk ansvarlig sjø, Odd Stensland, i Nova Sea Havbruk.  

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran roste også prosjektet overfor TV2 for dets potensial til å fremme en sirkulær økonomi og bærekraftige praksiser. Han uttrykte optimisme angående dets innvirkning på bransjen og applauderte grundig testing som er gjennomført (kilde).

AKVA groupProduksjon av resirkulert merd-rør hos AKVA group i Mo i Rana. Kilde: AKVA group.

AKVA group har utviklet og produsert merden sammen med sine gode samarbeidspartnere Oceanize og Plasto, noe om betyr at i stedet for å kjøpe jomfruelig granulat fra utlandet så produseres nå merden utelukkende i Norge i en effektiv, regional verdikjede. Transport reduseres og det totale klimaavtrykket reduseres med 2/3 sammenlignet med en merd produsert på jomfruelig plast. Prosjektet er støttet av skatteFUNN og Handelens Miljøfond.

«AKVA group og Nova Sea går foran og gjør noe vi trenger at langt flere bedrifter gjør - nemlig at de skaper et lukket kretsløp for plasten de bruker. Plasten fra oppdrettsmerdene vil både være gjenvinnbare og stamme fra resirkulert plast, og dette håper vi mange lar seg inspirere av», sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.