Vår rapport om åpenhetsloven  

Vi setter pris på muligheten åpenhetsloven gir til å fremme åpenhet på tvers av vår virksomhet og leverandørkjeder, for slik å styrke vår pågående innsats for å respektere og fremme menneskerettigheter i vår egen virksomhet og i våre relasjoner med leverandører og forretningspartnere. 


Forespørsler om informasjon
Dersom du har spørsmål til hvordan AKVA group håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du sende en skriftlig forespørsel til oss på apenhetsloven@akvagroup.com eller  transparency@akvagroup.com 

Vi vil svare på din henvendelse innen 3 uker.