Dypdrift & lusebekjempelse

Ved å operere i dypet optimaliseres forholdene for laksen og luseproblemet reduseres.

De vitenskapelige resultatene fra forskningsprosjektet Atlantis Subsea Farming viste at lakselusutfordringene kan reduseres betydelig. Med resultatene kan vi nå konkludere med at dypdrift kan være et svar på flere av næringens bærekraftsutfordringer.

Vi har kommersielt tilgjengelige løsninger som leder fisken under det øvre vannlaget der parasitter som lakselus trives best, noe som gjør at utfordringene knyttet til lakselus reduseres kraftig. Løsningene er kostnadseffektive. Med våre eksperter og modelleringsverktøy kan vi hjelpe deg med å finne ut hvilke steder som egner seg for dypdrift.

Det er flere grunner til å bruke dypdrift enn bare lakselus. Andre uønskede parametere i det øvre vannlaget kan være temperatur, strøm og/eller bølger og dårlig vær. Løsningene er laget for å finne et miljø hvor fisken trives og som muliggjør god fiskehelse og vekst. Løsningene åpner for utvikling av nye oppdrettsområder, for eksempel mer utsatte lokaliteter som ikke er i bruk i dag.

AKVA group har utviklet og tilbyr fire løsninger for dypdrift og lusebekjempelse:

  1. TubenetTM - Fisken får tilgang til en begrenset overflate med minimalt lusepress gjennom tubenot
  2. Atlantis - Fisken lever i en nedsenkbar merd med tilgang til luft – flytekrage blir med ned
  3. Nautilus – Fisken lever i en nedsenkbar not med tilgang til luft – flytekrage forblir i overflaten
  4. OptiCage - Luseskjørt, som beskytter fisk mot lus, senkes ned til 15 meters dyp mens det pumpes friskt, oksygenrikt sjøvann opp fra dypet.

Hvilken av løsningene som er mest egnet for kunden avhenger av lokalitetens miljø- og fysiske betingelser, samt ønsket bruksområde. Når det skal driftes i dypet er det essensielt å ha grundig kunnskap om miljøparametere på lokaliteten som temperatur, saltholdighet, strøm, vind, oksygen, med mer. Basert på denne informasjonen vil AKVA group ved hjelp av våre mariningeniører og simuleringsverktøyet AquaSim kunne analysere og finne egnet løsning for den spesifikke lokalitet.

Basert på forskning

AKVA group har i lengre tid samarbeidet med forskningsmiljøer for utvikling av dypdrift. Vi har over flere år hatt et utstrakt samarbeid med Havforskningsinstituttet og Frode Oppedals forskningsgruppe for bedre å forstå fiskens biologi og miljøet. De faglige temaene for samarbeidet har hovedsaklig fokusert på:    

  • Fiskehelse
  • Luftkuppel – finne rett størrelse og fiskens behov og adferd knyttet til bruk av kuppelen
  • Viktige produksjonselementer (fôring, vekst)
  • Kontroll og overvåkning av lakselus
  • Miljømessige betingelser på lokalitet

Relevant kunnskap:
Lakselusens vekst, påslag suksess og reproduksjon er temperaturavhengig og larvene unngår brakkvann:
HI presentasjon norsk (fhf.no)

Med SINTEF Ocean (tidligere SINTEF Fiskeri og Havbruk) har vi samarbeid om testing i deres Flumetank i Hirtshals der prinsipper for nedsenking ble testet i innledende fase av Atlantis og TubenetTM. Samarbeidet med forskningsmiljøene og kunder om dypdrift løsninger har vært viktig for AKVA group.

Se vårt webinar om dypdrift fra 30. januar 2023 under.

 

 

Kontaktpersoner

Arnstein Hosaas
Arnstein Hosaas Innovation Director R&D Sea Based
e-post
Merete Gisvold Sandberg
Merete Gisvold Sandberg Global Solution Managers Fish Performance R&D Sea Based
+47 95231843
e-post