Flåte ved lokasjon

I løpet av fjoråret utarbeidet vi opp mot 50 søknader til Enova for våre kunder om støtte til å legge om til hybrid drift på fôrflåtene. Alle unntatt én av disse ble innvilget.

Vi gleder oss over bransjens åpenbare vilje til nytenking og klimavennlige investeringer. Med Enova som viktig støttespiller vil AKVA groups kunder spare klimaet for betydelige mengder CO2-utslipp. Når dette skrives, er titalls nye Enova-søknader under utarbeidelse eller til behandling og bidrar til at vi i AKVA group styrker vår ledende posisjon som leverandør av høykvalitets hybridsystemer.

Enova-støtten har gitt oss mulighet til å ta et sjumilsteg i arbeidet med å elektrifisere flåtene våre!
–Anne-Sofie Utne, Norway Royal Salmon ASA

 

Les også: Elektrifisering: - Næringen har grepet muligheten


Klima- og miljøregnskapet

Aqua Nor 2019, styreskap hybridsløsning 2

Kundene våre melder om en helt ny hverdag på flåtene fra det sekundet de går over til batteridrift. Det mest åpenbare er at støy og vibrasjoner er borte, og at soten som la seg på alle overflater nå er forsvunnet.

Men den store gevinsten handler om hvordan CO2-utslippet reduseres betydelig. Fra å drifte flåten med dieselaggregat 24 timer i døgnet vil en hybridløsning bidra til å redusere generatordriften med opptil 80%.

Når flåten går på "hotelldrift", går generatorene ofte med en ugunstig belastning. Ideell belastning for en generator er 70-80%. Med en hybridløsning sikrer man at generatorene brukes på dette nivået.

Jeg nøler ikke med å hevde at omlegging til hybrid drift av fôrflåter er blant det viktigste enkelttiltak en oppdretter kan gjennomføre for å bidra til det grønne skiftet i næringen.

Med AKVA Hybrid på våre fôrflåter oppnår vi store kostnadsbesparelser på dieselforbruk og generatordrift og -vedlikehold.Vi har nå et arbeidsmiljø vi bare kunne drømme om da generatorene gikk 24/7.Nå er det helt stille på flåten mesteparten av døgnet.
– Ken Sverre Høstland, Bjørøya

Driftsregnskapet

Det grønne skiftet er avhengig av gode tekniske løsninger, men vi kommer ikke langt dersom det ikke er mulig å få god økonomi ut av investeringene. AKVA group utfører kalkulasjoner på dette allerede i tilbudsfasen, og vi ser at investeringen ofte betaler seg innen 2-3 år.

Les også: Hvor raskt tjener jeg inn en investering i hybrid drift på fôrflåten min?

Vi kjøpte systemet, monterte det, for så å glemme det.
Alt går av seg sjøl!
- Gjermund Olsen, Kvarøy

 

Også med landstrøm

Batteripakkene er like aktuelle der man er koblet mot landstrøm, men har kapasitetsproblemer i strømnettet og må bruke dieselgeneratorer i tillegg.

Den fleksible løsningen innebærer at man bruker landstrøm til hotelldrift og til å lade batteripakkene om natten når strømmen er billigst. Under de strømkrevende operasjonene på dagtid brukes batteriet, eventuelt i kombinasjon med den begrensede landstrømkapasiteten. Det vil i de fleste tilfeller redusere generatordrift til null, og dieselgeneratorene er da kun back-up for nødstrøm.

Les også: Batteripakker takler full drift på hybride fôrflåter

Markedsledende på hybridløsning

AKVA group har vært pionerer på levering av hybridløsninger til fôrflåter i oppdrettsbransjen, og vi jobber kontinuerlig med produktutvikling som skal gi kundene våre lønnsomhet i det grønne skiftet. Vannbåren fôring er en annen løsning som bidrar her.

Nå har vi en ubestridt posisjon som markedsleder på hybridløsninger til fôrflåter. Dette tydeliggjøres av at 60% av alle Enova-søknadene om støtte til disse investeringene er utarbeidet av AKVA group i samarbeid med våre kunder.

Les også: Først ute med hybrid løsning for fôrflåter

 

{{cta('fb8e9594-faef-4de2-8ea9-98bc5eedd002')}}