Syncsat markeringsbøye

Mange oppdrettere står overfor en betydelig miljøbelastning når de én gang i året bytter batterier på markeringslysene i oppdrettsanlegget. 30 kilo miljøskadelig avfall i året for hvert lys kan fjernes for godt dersom man går over til ny, grønn teknologi.

Eieren, eller den som er ansvarlig for et akvakulturanlegg, skal sørge for at det til enhver tid er forskriftsmessig merket, og at merkingen ellers er i samsvar med eventuelle spesielle vilkår som fremgår av tillatelsen til å etablere dette.

Slik står det i forskriften om merking av oppdrettsanlegg. Men forskriften regulerer ikke hvor mye miljøbelastende avfall man kan produsere som følge av denne merkingen. Konvensjonelle markeringslys har batteripakker som veier 30 kilo. Disse er ikke oppladbare og må byttes etter 1- 1,5 år. De største anleggene må da håndtere inntil 300 kg miljøfarlig avfall. Dette problemet forsvinner med en oppladbar løsning.

Miljøvennlige markeringslys

Norskproduserte, oppladbare markeringslys fra Syncsat har en rekke fordeler sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Lysene er utstyrt med en oppladbar batteripakke som sparer naturen for en betydelig mengde miljøfarlig avfall samtidig som man unngår utgifter til nye batteripakker hver 12.- 18. måned.

Syncsat leveres med en bølgegenerator som lader opp batteripakken under bruk og forlenger tiden mellom hvert batteriskifte. Batteriene tåler 500 oppladinger uten at ytelsen blir redusert.

HMS-gevinst

Med en vekt på kun åtte kilo, inkludert fot, mast, lystopp og batteri, er Syncsat letthåndterlig og enkel å installere og flytte på. Ingen tunge løft for folkene på merdkanten, og heller ingen krevende kranoperasjoner må til for å håndtere lyset. Lysene kan festes på små bøyer og kan leveres med fester til de fleste bøyestørrelser.

Siden batteripakkene ikke veier stort, kan de enkelt skiftes ved hjelp av lettbåt. Selve utskiftingen er unnagjort på et par minutter, og det har derfor liten praktisk betydning at batteriene må lades hver sjette til åttende måned.

Robust og fleksibel

SyncSat markeringslys er laget av spesialutviklet kompositt, som er et meget sterkt materiale. Lysene har derfor lang holdbarhet, og de tåler slag, bøying og vridning meget godt, for eksempel når avlusnings- og brønnbåter legger inntil.

Vil du vite mer om oppladbare og lette markeringslys fra Syncsat, kan du laste ned vårt produktark her, eller klikke på knappen nedenfor.

 

{{cta('5f0d4a6d-2974-49f8-8fee-3c321d0db0d3')}}