Opdrettsanlegg med hybrid drift

Det er både enkelt og lønnsomt å bygge om en fôrflåte til hybrid drift. Selv om du vurderer å investere i ny flåte om et par år, vil det i mange tilfeller lønne seg.

Hybrid drift blir nå mer og mer standarden på nye fôrflåter. Men det største markedet er uten tvil det såkalte retrofit-markedet, der vi installerer hybridpakker på flåter som har vært i drift i noen år.

Vi skal innrømme at da vi startet å jobbe med løsninger for hybrid drift av fôrflåter, ble vi forbauset over potensialet for innsparinger. Det vil si, vi turte ikke helt å tro på våre egne utregninger.

Nå som vi har solgt mange løsninger, og kundene våre har driftet dette i flere år, kan vi si at vi hadde god grunn til å tvile på tallene vi kom fram til, dog med motsatt fortegn: Vi hadde vært for konservative i vår tilnærming. De faktiske resultatene har overgått våre forventninger.

 

Derfor forstår vi godt at kundene våre også tenker at dette er for godt til å være sant; at det ikke kan være så enkelt å bygge om flåten til hybrid drift; at man ikke sparer så mye i driftsutgifter at anlegget betales ned i løpet av to til tre år; at ikke batteriet varer i 20 år.

Disse innvendingene er helt forståelige, og jeg hadde dem selv. Jeg skal derfor ta for meg de vanligste spørsmålene vi får, og gi dem objektive og etterprøvbare svar.

1. Kan man installere hybridpakke på alle fôrflåter i drift?

I prinsippet kan man det. Noen flåter har små lukeinnganger. Da kan vi levere anlegget i mindre deler, slik at de kan tas inn gjennom de lukene som finnes. For øvrig kreves det ingen spesialtilpasning eller modifikasjon av flåten før hybridanlegget kan monteres.

2. Hva må jeg gjøre før anlegget kan installeres?

Løsningen er nøkkelferdig, det vil si at kunden ikke behøver å foreta seg noe i forbindelse med installasjonen. Det er likevel vanlig at kunden selv sørger for å transportere anlegget ut til flåten og laste det om bord.

3. Hvor lang tid tar en retrofitting?

Prosessen starter med en kartlegging der vi analyserer bruksmønsteret på lokasjonen. Utfra dette kan vi bestemme om det er en liten, medium eller stor løsning som må til. I denne fasen gjør vi også en kalkulasjon på hvilke innsparinger du vil oppnå med hybrid drift. Dermed ser vi også hvor lang tid det tar å tjene inn investeringen. Vi gir en garanti for denne utregningen.

Åtte uker etter avtaleinngåelsen kommer komponentene ut til anlegget. Så følger én til to ukers installasjonsperiode før kalibrering og testing gjennomføres over av tre-fire dager.

Da er anlegget klar til bruk.

4. Hvor lang tid tar det før man opplever fordelene?

Den mest åpenbare effekten handler om hvordan arbeidsmiljøet endres radikalt fra det øyeblikket hybridanlegget settes i drift. Støy og vibrasjoner reduseres nesten fullstendig, og sotproblematikken er borte for alltid.

5. Hva kan jeg spare av driftsutgifter?

På kontroll-softwaren, som kjøres på nettbrett eller PC, vil du kunne følge med på dieselforbruket. Der vil du kunne konstatere at det reduseres til en brøkdel allerede fra dag én. Som en følge av dette vil også utgiftene til frakt av diesel gå kraftig ned.

Du slipper dessuten å bytte generator - den varer i hele flåtens levetid. Tradisjonelle generatorer må byttes hvert femte år.

6. Hvor lang tid tar det før investeringen er lønnsom?

Investeringen i hybrid drift er tjent inn i løpet av to til tre års drift. Vi regner ut på forhånd hvordan dette vil arte seg for ditt anlegg. Disse tallene garanterer vi.

7. Hva kreves av vedlikehold på hybridanlegget?

Den driftes på full automatikk og trenger ikke ettersyn utover oljeskift inntil to ganger årlig. På et konvensjonelt anlegg må dette gjøres månedlig.

8. Hvor lenge varer batteripakkene?

Dette er en industriell løsning, så komponentenes kvalitet er helt avgjørende. Vi bruker komponenter fra Siemens og Samsung, og garanterer at levetiden er minimum 20 år. I løpet av denne tiden vil batteriet kunne lades opp 8000 ganger.

Vil du vite hvordan en investering i hybrid drift vil arte seg for din lokasjon? Ta kontakt med oss ved å klikke på knappen under.

Les også: Først ute med hybrid løsning for fôrflåter

{{cta('483b082e-32d4-48a4-a62e-ad63e4fc622f','justifycenter')}}