Sublight feeding new lights-web

Kunstige lyskilder kan øke tilveksten for oppdrettslaks betydelig ved korrekt bruk, og i enkelte tilfeller med så mye som 15 %. Men det må litt mer til enn en korrosjonsbestandig og vanntett lampe. Vi trenger å forstå fiskens biologi for å gi den eksakt det lyset den trenger.

For 25-30 år siden var det oppdrettere som oppdaget at fisken samlet seg ved lysstrimer fra gangbrua på merden. Denne fisken som hadde tilgang til lys viste betydelig bedre vekstrater. Tilfeldigheter medførte altså at vi, i oppdrettssammenheng, ble oppmerksomme på lysets innvirkning på fiskens syklus.

Siden har det vært forsket inngående på dette, og i AKVA group jobber vi mye med hvordan riktig lysbruk påvirker fiskens fysiologi. Det er en rekke faktorer som bestemmer dette, og man må ha god kunnskap om fiskens biologi for å kunne utnytte effekten av kunstig lystilsetting. Vi byr på et kjapt kurs i lys og fiskebiologi.
 

Hvordan forholder laksen seg til lys?

Fisken har hormonelle (endokrine) pros­­­esser som påvirkes av lys. Kjønnsmodning er en slik prosess. Og som de fleste har lært på akvakulturutdanningen, har en kjønnsmoden fisk langt lavere kvalitet i kjøttet enn en fisk som ikke er kjønnsmoden. Vi snakker bokstavelig talt om slappfisker. Så grunntanken bak lysstyringen er å holde fisken unna puberteten.
 

Lys er ikke lys

Opp gjennom evolusjonen har fisken utviklet følsomhet for lys med visse bølgelengder, i praksis er den følsom for noen utvalgte farger. Noen bølgelengder (farger) går lengre i vann enn andre, og grønt og blått lys har best rekkevidde. Det er dette lyset laksen er svært følsom for.

Hvitt lys inneholder alle regnbuens farger. Men laksen forholder seg til det blå og det grønne lyset. Det resterende fargespekteret har liten effekt og oppfattes som «støy» for fisken.

I en tradisjonell metallhalogenlampe vil 80% av lyset være helt irrelevant. En slik lampe er ikke optimal for bruk i merda.

 

Ikke likegyldig hvordan lyset presenteres

Vi kjenner alle laksen som en lettstresset fisk, og vi gjør hele tiden tiltak som skal redusere stressnivået. God fiskevelferd gir god fiskehelse, og det er god økonomi for oppdretter.

Sterke kontraster er en typisk årsak til at stressnivået øker, så vi bør belyse merda på en måte som reduserer kontrastene.

Vi må tilbake til fiskens biologi for å forstå hele bildet: En av laksens viktigste inngangsportaler for lys sitter foran på hodet. Den kalles pinealvinduet og slipper lys inn på pinealkjertelen. Men laksen har jo øyne, og gjennom retina i øyet sender også fisken lysinformasjon til fotoreseptorene i hjernen. Lamper som sender lyset mest mulig samlet rett nedover i merda, gir to uønskede sideeffekter:

  1. Vi får et tydelig skille mellom mørkt og lyst, og fisken blir mer stresset av å bevege seg i så skarpe kontraster
  2. Vi treffer ikke øynene særlig godt, og fisken går glipp av verdifull lysinformasjon som gjør at vi får mindre effekt ut av lysstyringen vår

 

Bedre lysstyring gir høyere avkastning

Vi er enige om at årsaken til at vi bruker lys i merda er for å forhindre kjønnsmodning hos fisken. Dette fordi en prepubertal laks har en overlegent mye høyere kvalitet som matfisk enn en kjønnsmoden fisk.

Samlet sett gjør vi det ganske bra på denne KPI’en. Kun 1-2% av fisk som leveres til slakt er kjønnsmoden.

Så det er ikke her du tar ut den store gevinsten ved å være god på lys. Det virkelig store potensialet er når du utnytter lysstyringen til å øke tilveksten, ikke bare til å kontrollere kjønnsmodning.
 

Den moderne lampen for merder

I AKVA group har vi jobbet i årevis med å nærme oss lysløsninger basert på fiskens biologi. Men uten å ta de helt spesielle utfordringene som følger med å senke elektronikk ned i vann, ville vi ikke fått utbytte av resultatene vi har kommet fram til.

Vår lampe AKVA Aurora SubLED Combi gir deg lyset fisken trenger på en driftssikker og effektiv måte.

Lampens design og tekniske utførelse er et svar på naturens tæring og slitasje. Med en overflate i PE og akryl unngår vi metall, og det har flere positive effekter. For det første slipper vi korrosjon. En lampe uten metall er heller Ikke utsatt for krypstrøm. Det fjerner behovet for offer-anode, en slitasjedel som må skiftes jevnlig, og som ville økt lampens vekt.

Lampen er bygget rundt en kjerne i aluminiumsbronse. Striper av LED-lys er limt på denne kjernen i en oktant. Dette lager et kuppelformet lys som treffer fiskens ulike lyssensorer, og som tar ned stressende kontraster.

Her legger vi også grunnlaget for en varmeveksling som reduserer groe ved at varmen fra lysene ledes i metallet og møter det kalde miljøet i merda. Dette skaper sirkulasjon. Varmevekslingen gir god nok kjøling, slik at vi slipper å bruke miljøskadelig silikonolje.

Vi har fjernet styringen fra selve lampen og plassert den i et styringsskap på merdkanten. Det gir en formidabel vektreduksjon; en lampe med 1200 watt effekt veier ikke mer enn 6,5 kilo. At elektronikken er fjernet fra vannet, gir også en HMS- gevinst, understøttet av at driftsspenningen til lampen er på 48V DC og ikke standard 240 V AC.
 

Bedre lamper gir bedre lysmiljø

Det er altså ikke likegyldig hva slags lys fisken utsettes for, og driftssikkerhet og effektivitet handler om mye mer enn motstandsdyktighet mot rust. Moderne lamper som kan bidra til at tilveksten øker, er naturlig nok en høyere investering enn en standardlamper som utelukkende styrer kjønnsmodningen.

Alle oppdrettere med enn sunn økonomisk grunnholdning vil derfor umiddelbart forsøke å regne på investeringen og se om den kan gi bedre resultat. Da er det viktig å ta disse faktorene i betraktning:

  • Et lys som dokumentert hever velferden hos laksen vil betale seg i redusert dødelighet, mindre stress, bedre kontroll med fysiologiske prosesser og til sist bedre tilvekst
  • Redusert tid i merda reduserer driftsutgifter og øker likviditeten
  • I tillegg innehar AKVA group dedikert personell som bistår i å finne den optimale lysløsningen for hver enkelt lokalitet

 

{{cta('347f0c1a-072d-4239-a612-2354fcbbdcac')}}