Vi ser at tiden for at leverandørindustrien tar større og mer helhetlig ansvar innen havbruk kommer, samtidig som det blir mer og mer opplagt at tiden da leverandørindustrien kun ble avkrevd leveranser av utstyr er i ferd med å ta slutt. 

AKVA group leverer løsninger som havbruksindustrien trenger. Vi har verktøyene som kan gjøre oppdretterne mer effektive, og disse verktøyene blir stadig mer komplekse. Produksjonen av laks i Norge kan økes, gjøres mer miljøvennlig og mindre energikrevende, samtidig som fiskehelsen forbedres og belastningen på villfisken reduseres. Der vi tidligere kunne levere en merd som var litt sikrere, et nett som var litt sterkere eller en arbeidsbåt som var litt mer robust - utstyr som alle oppdrettere uten noen som helst usikkerhet kunne ta i bruk umiddelbart - leverer vi nå også komplekse løsninger. Vi skal fortsatt levere konvensjonelt utstyr av ypperste kvalitet, men vi kan ikke øke Norges produksjon av laks kun ved å levere det beste konvensjonelle utstyret. Vi oppnår dette med å levere løsninger på de utfordringene oppdretterne står ovenfor. Disse løsningene består ikke bare av enkeltkomponenter som oppdretterne intuitivt kan bruke på best mulig måte.

Produksjonen av laks i sjø, fra vanlig smolt på 70-120 g tar normalt 12-16 måneder, men med en postsmolt på 800-1000 g kan den tiden reduseres betraktelig. Et miljøvennlig og energieffektivt RAS-anlegg er et komplekst system. AKVA group kan ikke bare levere et slikt anlegg og forvente at våre kunder skal stå for kalibrering og optimalisering av driften. Vi er der sammen med kunden. Vårt team av spesialister er tilgjengelige og jobber sammen med oppdretterne slik at utstyret kan tas i bruk på best mulig måte.

Lusebehandling av laks og ørret i konvensjonelle merder koster vår bransje anslagsvis 13 milliarder kroner årlig, uten å ta hensyn til tapte fôringsdager, økt dødelighet eller nedklassing. Ved å holde fisken i dypet, borte fra lusa, ser vi en mulig løsning på dette problemet. AKVA group tilbyr både løsninger for å holde fisken permanent i dypet, som våre Atlantis- og Nautilus-konsepter, eller vi kan skille fisken fra de luseførende vannlagene ved å legge til en barriere, som i våre Tubenet- og OptiCage-konsepter. Dette krever endringer i oppdretternes operasjonsmønster, og innebærer nye metoder for å overvåke og få direkte kontroll med biomassen. Da er det naturlig at selv de mest kompetente oppdretterne ønsker vår kunnskap om biologiske resultater og operasjonelle erfaringer på en helt annen måte enn tidligere.

Fôr står for oppdretternes desidert største kostnad. Høyst mulig fordøyelighet og mest mulig effektiv og presis utfôring er alltid prioritert. Hva med å la kunstig Intelligens ta vare på alle forbedringer vi mennesker gjør? Det høres unektelig litt skummelt ut å skulle la en maskin styre utfôringen selv. AKVA observe lar røkterne konsentrere seg om det som krever deres ekstra oppmerksomhet, mens alle andre merder blir fôret slik den selvlærende datamaskin har lært seg å gjøre det. Det er klart at ingen oppdrettere setter i gang med noe slikt uten at vi som leverandør av løsningen har gode data på resultatene og støtter våre kunder så mye det trengs.

Fremtiden krever noe annet av leverandørindustrien enn fortiden gjorde. Den krever en helhetlig tilnærming til de utfordringene som bransjen står overfor, og den krever at vi som leverandør arbeider sammen med våre kunder for å oppnå de beste resultatene av de løsningene vi leverer.

Der innovasjon tidligere gjerne ble sett på som ren produktutvikling, ser vi nå et behov for mye dypere kompetanse innen biologi, systemforståelse, kommersiell forståelse, opplæring og igangsetting. Vi i AKVA group bygger vår organisasjon for morgendagens behov. 

Forestill deg å ta smolten opp til 1000 g på land i et anlegg som er gjerrig på både vann og energi. Deretter setter man fisken i dypet i en Nautilusløsning, fôrer med vannbåren fôring fra en fôrflåte som er designet for å minimere utslipp, og bruker kunstig intelligens til å optimalisere fôringen. Alt er sømløst kontrollert av integrerte løsninger for hele driften. Fisken kommer til slakteriet etter 8-9 måneder i sjøen, uten å noensinne ha blitt lusebehandlet. Dette var fremtiden, men det er blitt nåtiden for dem som vil.

AKVA group har utviklet verktøyet, og vi tilpasser våre løsninger sammen med oppdretterne, slik er vi sammen kan nå våre felles mål: å øke produksjonen av oppdrettsfisk i Norge, gjøre vår bransje mer miljøvennlig og mindre energikrevende, samtidig bedre fiskehelsen forbedres og belastningen på villfisken reduseres.

Om forfatterne:

AKVA group ansatt

Arnstein Hosaas
Innovasjonsdirektør
Sea Based i AKVA group

AKVA group ansatt

Loyd Jone Andreassen
Innovasjonsdirektør
Digital i AKVA group

Jan Christian Kerlefsen

Jan Christian Kerlefsen
Direktør
R&D Land Based i AKVA group