På den nylige Aquaculture Europe (AE) konferansen i Wien hadde vi, Dr. Ingrid Henry og Dr. Sebastian M. Strauch fra AKVA group, gleden av å presentere banebrytende oppdagelser. Våre innsikter belyser tre avgjørende aspekter av akvakultur med potensial til å transformere landbasert akvakultur-

I sin presentasjon gikk Dr. Strauch i dybden på betydningen av å forbedre protokoller for biofilmdannelse i nitrifikasjonsbiologiske filtre innen resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Våre oppgraderte RAS-eksperimenter hos AKVA group viste at ved å bruke optimaliserte protokoller, kunne fullstendig nitrifikasjon oppnås på bare seks uker, selv før innføring av fisk.
biofilter
3D-illustrasjon av AKVA groups nitrifikasjonsbiologiske filtre.

Denne utviklingen har to betydelige fordeler: den akselererer inntektsgenerering i landbasert akvakultur og garanterer et optimalt miljø for fisk, som støtter deres trivsel og vekst. Disse funnene tilbyr uvurderlig veiledning for å effektivisere modningsprosesser i RAS-anlegg.

AKVA group
Dr. Sebastian M. Strauch i AKVA Group og sesjonsleder, Dr. Kevin Torben Stiller i NOFIMA.

Som Dr. Strauch uttrykte det: - Studien hadde som mål å redusere tiden som kreves for modning av nitrifikasjon for å øke kontantstrømmen i landbaserte akvakulturoperasjoner.

AKVA group
Konsentrasjoner av ammonium-, nitritt- og nitrat-nitrogen i RAS 1 og 2 i løpet av modningsperioden.

Min presentasjon seg om den intrikate verdenen av partikeldynamikk i RAS. Med tittelen "In-Situ Measurements of Particle Dynamics in a Recirculating Aquaculture Systems (RAS) Facility – A Case Study," utforsket studien den kritiske utfordringen med suspenderte stoffer i RAS, en utfordring med betydelige konsekvenser for fiskehelse og vannkvalitet. Vår forskning undersøkte partikkelstørrelsesfordeling, konsentrasjoner og dynamikk i et storskala RAS-anlegg ved hjelp av avanserte måleteknikker.

AKVA group

Partikkolkonsentrasjoner (µL/L) over de ulike enhetene i vårt RAS, målt i to systemer.

Resultatene avdekket viktige oppdagelser, som tilstedeværelsen av de største partiklene før trommelfiltrene og de laveste partikkelskonsentrasjonene etter trommelfiltrene og i fisketankene. Interessant nok var partiklene i fisketankene primært større enn 100 µm i diameter. Disse funnene gir essensielle innsikter for utforming av effektive vann- og faststoffbehandlingssystemer i RAS-anlegg og understreker behovet for en stedsspesifikk analyse av partikkeldynamikk for å optimalisere RAS-design.

Ingrid Henry
Dr. Ingrid Henry i AKVA group.

Konferansen inkluderte også en workshop av Eurofish, arrangert av det ungarske universitetet, som utforsket lysets dype innvirkning på fiskebiologi. Vi hadde deltakere fra anerkjente institusjoner som Københavns universitet og Tropical Marine Centre. I denne workshopen presenterte Dr. Strauch en omfattende gjennomgang av vitenskapelig litteratur med fokus på "LYSETS INNVIRKNING PÅ BIOLOGIEN TIL ATLANTISK LAKS." Denne forskningen avslørte hvordan lys i betydelig grad påvirker de viktige livsstadier til atlantisk laks, fra smoltifisering til modning, fôrinntak og generell helse. Studien fulgte denne lyssensitiviteten tilbake til artens evolusjonshistorie og diskuterte tre sensoriske systemer som var involvert: netthinnen, pinealkjertelen og pigmenterte hjernehinner.

Et viktig funn understreket viktigheten av lysets mengde og spektrum, spesielt grønn-blått lys (~500 nm), på grunn av dets evne til å trenge gjennom vann effektivt og aktivere pinealsensitiviteten. Dr. Strauchs presentasjon beriker ikke bare vår forståelse av fiskebiologi, men antyder også måter å optimalisere akvakulturforholdene for velferd og produktivitet av atlantisk laks.

Våre forskningsfunn gir praktiske løsninger for å fremskynde modning av nitrifikasjonsbiologiske filtre, til fordel for fiskevelferd og økonomisk levedyktighet i landbasert akvakultur. Samtidig adresserer vårt arbeid kritiske utfordringer i RAS-anlegg, som bidrar til forbedringen av systemer og forbedringen av vannkvalitet og fiskehelse.

Disse studiene understreker AKVA groups engasjement for å fremme akvakulturpraksis og bærekraftighet, til slutt til fordel for næringen og bidrar til ansvarlig produksjon av sjømat.

Aquaculture Europe (AE) -konferansen, arrangert av European Aquaculture Society, gir en dynamisk plattform for både vitenskapelige og kommersielle interessegrupper. Konferansen inneholder ulike tematiske økter, vitenskapelige presentasjoner og et utstillingsområde for kommersielle deltakere, med årets fokus på temaet "Balansert mangfold i akvakulturs utvikling."

Ta kontakt om du har spørsmål eller vil lære mer. 

Dr. Ingrid Henry
Biotechnology Specialist
R&D Land Based

Dr. Sebastian M. Strauch
Advisor RAS Production Biology
PAS/Fish Performance