Feeding fish with AI

Selv for de beste fôringssystemene er det krevende å administrere flere parallelle datastrømmer og samtidig fokusere på ytelsen til merden de fôrer. Kunstig intelligens (AI) er en effektiv assistent som er i ferd med å endre moderne fôringspraksis for godt.
I dette opptaket fra Aquavision 2020 snakker Andrew Campbell, COO International i AKVA group, om hvordan kunstig intelligens gir fiskeoppdrettere bedre muligheter for å måle, administrere og manipulere fôringen for å få optimale resultater.

Andrew begynte å fôre fisk for 35 år siden – den gangen for hånd. Siden har han viet sitt profesjonelle liv til å forstå og forbedre fôringsprosessen.

I dette foredraget snakker han om de siste års utvikling innen fagfeltet. Han viser også konkrete eksempler der kunstig intelligens har bidratt til å optimalisere fôringen og redusere kostnadene.

God fornøyelse!

(YouTube-filmen nedenfor er på engelsk)