AkvaGroup-Røvær-140120-7117

Én av AKVA group sine mål mot en bærekraftig fremtid er å redusere klimagassavtrykket i havbruksnæringen. Årlig genereres 16.000-29.000 tonn plastavfall fra havbruksnæringen i Norge[1]. Plastressursene går til gjenbruk eller samles inn og blir resirkulert. Potensiell klimabesparelse ved en nasjonal håndtering av plastavfallet er opptil 50 millioner kilo CO₂ ved å hindre blant annet forbrenning og eksport av ressursene.

Forfattere: Trude Olafsen & Dag Ove Antonsen

Havbruksnæringen er avhengig av et rent og sunt hav, og AKVA group ønsker å ta ansvar for en mer bærekraftig materialbruk i næringen. Vi er den største leverandøren av teknologi til havbruksnæringen og vi er vårt ansvar bevisst.

Plast fra utrangerte merder inn i ny merd

En merd består av høykvalitets plast, og både produktet og materiellkomponentene er egnet for resirkulering og etablering av nasjonale verdikjeder med lave utslipp. AKVA group har, sammen med våre samarbeidspartnere, som mål å utvikle bærekraftige merdløsninger.

Sammen med Plasto og Oceanize, vil AKVA group bryte barrierene for bruk av resirkulert plast fra utrangerte merder i nye merder som tilfredsstiller NS 9415. Prosjektet har fått tildelt midler fra Handelens miljøfond.

Handelens miljøfond støtter miljøprosjekter som blant annet øker bruken av resirkulerte plastressurser. Fondet valgte i 2021 å støtte AKVA groups prosjekt, som innebærer etablering av en norsk sirkulær verdikjede for merdproduksjonen.

AKVA groups strategi med å gjøre merdene mer bærekraftige har pågått en stund. Selskapet har tidligere investert i et forskningsprosjekt kalt Megamould, sammen med Plasto og SINTEF, for å få frem en større forståelse av hvordan resirkulerte materialer forvitres og forringes sammenlignet med jomfruelige polymerbaserte materialer. Resultatene viser at det er svært viktig å kontrollere materialkvaliteten før resirkulert materiale kan brukes.

Dette nye prosjektet tar utviklingen av merder basert på resirkulert materiale til et nytt nivå. AKVA group og samarbeidspartnerne hovedmål er å introdusere den nye merden i markedet om 1-2 år.

Veien til en komplett og bærekraftig merdløsning

På grunn av krav til materialkvalitet som reguleres av en teknisk standard (NS 9415 (2009), benyttes hovedsakelig jomfruelig plast i bærende konstruksjoner i merdene. Prosjektet vil utfordre standarden, ikke ved å endre kravene, men ved å bevise at resirkulert plast fra et utrangert havbruksanlegg har kvalitetene til å imøtekomme kravene. AKVA group har allerede tatt i bruk resirkulert plast på gangbanene på merden, men dette prosjektet vil kunne gjøre det mulig å produsere hele merden basert på resirkulert plast fra utrangerte merder.

Oceanize har lang erfaring med innsamling og resirkulering av plast fra havbruk og leverer i dag et nøye testet plastgranulat av høy kvalitet. Prosjektet er en stor sirkulærøkonomisk milepæl. Nå får vi muligheten til å vise kvalitetene i vårt plastgranulat. Samtidig er nasjonale løsninger som dette sentrale i et bærekraftperspektiv.

Granulert plast-1

Granulert plast.

Merder er i dag ikke et stort forsøplingsproblem, men det er et stort potensial for å benytte plasten i nye merder. Her vil vi oppnå korte, nasjonale verdikjeder da alle prosjektdeltakerne er etablerte i Norge.

Helgeland Plast (heleid datterselskap av AKVA group) produserer merdene i Mo i Rana, Oceanize samler inn merder langs hele kysten og har sin granuleringsfabrikk i Rørvik, og Plasto produserer deler til merdene i Åndalsnes. Grunnlaget for en effektiv og nasjonal verdikjede er på plass. I tillegg vil AKVA group kunne spre kunnskap til andre oppdrettsnasjoner der de selger plastmerder.

Flere fordeler med merder uten isopor

For en tid tilbake lanserte AKVA group en ny merd – 500R- og 500RS-serien. I tillegg til merdens store kapasitet, hadde den en innovativ løsning med vanntette skott som erstatning for den tradisjonelle løsningen med isopor i de flytende rørene. Vi har tatt et ekstra skritt og vil produsere alle nye merder uten isopor. Den erstattes ved å seksjonere de flytende rørene i vanntette kamre. Merdene består av nesten 100 prosent HDPE-materiale (polyeten med høy tetthet).

Kvaliteten er veldig god, og produktet er mer bærekraftig. Kravet til restoppdrift ved rørbrudd opprettholdes, på samme måte som den gamle løsningen med isopor. Vanntette kamre kan i noen tilfeller øke sikkerheten i tilfelle en ulykke.

Ved å kutte bruken av isopor i merder, kutter du også alle utslipp knyttet til transport med bil fra produsenten til installasjonsstedet. Fra et bærekraftperspektiv er det viktig å redusere transporten, og transport av isopor er spesielt ugunstig fordi produktet har en svært lav tetthet. En fullastet semitrailer som normalt kan bære 30 tonn, bærer bare om lag 2,5 tonn når den er fullastet med isopor. All manuell behandling av isopor fra sted til sted er også problematisk. Det er uunngåelig at biter av isopor går tapt i prosessen under transport fra produsenten, via transport til installasjonsstedet, mellomlagring på fabrikken eller monteringsstedet, installasjon av isopor i flytende rør og når du demonterer gamle merder.

Gangveier i resirkulert materiale

I 2021 mottok AKVA group en forespørsel fra Grieg Seafood Rogaland, basert på innspill fra Bellona, om å utvikle gangveier på merdene basert på resirkulert plast fra kasserte merder. Sammen med Plasto utviklet AKVA group en løsning basert på resultatene fra forskningsprosjektet Megamould.

Dette er en løsning der resirkulert plast opprettholder god nok kvalitet. Plasto utviklet en prosess som sikrer et stabilt råmateriale, slik at de kan garantere at produktene opprettholder riktig kvalitet. De aksepterer ferdige bearbeidede granulater og produserer nye produkter for AKVA group, som tar det til sluttbrukeren. Nå er alle gangveier, som Plasto leverer til produsert, fra dette materialet. Dette er et marked Plasto allerede har. De forventer ingen vekst i første omgang, men dette bidrar til å halvere fotavtrykket i denne verdikjeden. Deretter sørger de for at kunnskapen og teknologien de har vil gi andre markedsområder vekst som er mer bærekraftig.

[1] SINTEF Open: Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk (unit.no)

 

Har du flere spørsmål? Ta kontakt med:
R&D Global Solution Manager Trude Olafsen+ 47 91 55 74 00
R&D Senior Engineer Dag Ove Antonsen +47 99 73 83 55