FCN 8 notvasker stand

Da AKVA group og Sperre lanserte den første frittflyvende notvaskeren for fire år siden, var det ikke uvanlig å bruke det som var tilgjengelig av trykk fra høytrykkspumpene om bord på servicefartøyene. Notvasksystemene kravlet på belter langs nota og spylte med trykk på godt over 200 bar. Det viste seg å slite enormt på nøtene. I dag vet vi bedre.

Frittflyvende notvasksystemer så dagens lys på tampen av 2016 da den første FNC8 (Flying Net Cleaner) ble lansert. Den første i verden av sitt slag. Dette endret prinsippene for notvasking radikalt, og flere aktører har kommet etter med løsninger for å bevege seg fritt i og rundt merdene. Nok en prosess i oppdrett hadde ugjenkallelig beveget seg fra manuelt til fjernstyrt, maskinelt arbeide.

Mer enn notvask

Med et frittflyvende system åpnet det seg dessuten nye bruksmuligheter som ytterligere effektiviserte arbeidet i og på merda. FNC8 er utstyrt med gode lys, kameraer og videologging slik at den også fungerer utmerket som et inspeksjonsverktøy. Skader oppdaget under notinspeksjon kan enkelt merkes med eksakt lokasjon i merda/nota. Da blir selve reparasjonsarbeidet i etterkant betydelig lettere.

En spylefunksjon som tar seg av vask av ekstrautstyr i merdene som hamsterhjul, fôrslanger og tauverk, kan enkelt monteres på farkosten. Det er også enkelt å måle oksygennivå og temperatur i merden under vask.

Godkjent for ASC-sertifiserte lokasjoner

Veien til dagens system har hverken vært enkel eller rett frem, og lærekurven har vært bratt for denne nykommeren. Noen justeringer måtte til, og utstyret ble i tur og orden oppgradert i takt med utfordringer som meldte seg i startfasen. Den gang var det heller ikke uvanlig å bruke det som var tilgjengelig av trykk fra høytrykkspumpene om bord på servicefartøyene. Nøtene ble spylt med trykk på godt over 200 bar noe som viste seg å slite enormt på dem.

I dag vet man bedre og har en annen forståelse av disse parameterne. Man har erfart at en kombinasjon av minst mulig trykk og mest mulig vannmengde er nøkkelen til en skånsom notvask. Nå vaskes nøtene med et trykk på mellom 65-90 bar og en vannmengde på 370-400 + L/Min. Med dette oppsettet tilfredsstilles alle krav til skånsom vask under ASC krav 4.7.

Utspylt groe

Utfordringene står fortsatt i kø, og vi jobber like iherdig i dag med å forbedre produktene og tilbudet til kundene. Oppsamling av avspylt groe er noe som testes ut i disse dager, og forhåpentlig vil vi ha en god løsning på dette problemet innen kort tid. Det finnes ingen myndighetskrav om dette i dag, men målet er å sørge for renest mulig miljø i merdene og å unngå at partikler flyter rundt og i verste fall setter seg fast i gjellene på fisken under og etter en spyleprosess. Dette synes vi er en viktig nøtt å knekke, og vi kommer ikke til å gi oss før vi har løsning på problemet.

 

{{cta('f9e7d859-cf10-472e-9558-5c1ddb677eef')}}