one-stop-shop

I en totalleveranse kan oppdretteren være trygg på at fôringsanlegget fungerer i forhold til aktuell flåte, at strømskapet er tilpasset den aktuelle merden, at kamera/sensorikk synkroniserer optimalt med software-systemet og at du har «bilde på skjermen», at takstenger er tilpasset merdene og at merdene er tilpasset notpose-spesifikasjonen. For å nevne noe ...

«One-stop-shop» var et begrep som oppstod i USA sent på 1920-tallet for å beskrive en forretningsmodell der kundene fikk dekket flere innkjøpsbehov på ett sted, i stedet for “å kjøre rundt i hele byen” og lete etter de aktuelle produktene.

Vi opplever nå at forretningsmodellen “One-stop-shop” brer om seg – også innen akvakulturbransjen.

Flere oppdrettere dreier fra «del-entrepriser» til større totalprosjekter. I stedet for utsett av fortøyning og enkeltvis kjøp av not og merd, etterspør man en totalpakke – inkludert serviceavtaler som gir større forutsigbarhet på vedlikeholds- og reparasjonskostnader gjennom en produksjonssyklus. Se også vårt blogginnlegg som beskriver utleiekonsept, blant annet for kamera og lys.

 

Spar tid og penger på administrasjon - behold fokus på tilvekst og god fiskevelferd

Ønsket om en totalansvarlig leverandør har blitt aktualisert av behovet for både

  1. å forenkle innkjøpsprosessen
  2. å oppnå «volumrabatt» eller bedre innkjøpsbetingelser
  3. å ha ett kontaktpunkt for all dokumentasjon i en kompleks leveranse og
  4. å slippe en runddans om hvilken leverandør som har ansvaret i driftsfasen når for eksempel fôringen ikke starter.

Globalt samarbeid og «One-stop-shop» vil, som nevnt, bli mer aktuelt for å sikre best mulig innkjøpsbetingelser, men etter hvert også et utviklingssamarbeid og beste praksis, med en totalleverandør på tvers av landegrensene.

Også for de små og mellomstore oppdretterne kan det være en stor fordel med én totalleverandør med fokus på prosjektledelse og driftsansvar. Man slipper å bygge opp en profesjonell innkjøps- og kvalitetsavdeling, og oppdretteren får en kvalitetssikret leveranse med komplett dokumentasjon. Dermed effektiviserer man arbeidet med krav og rapporter som skal inn til myndighetene. Oppdretteren kan frigjøre sin kapasitet og konsentrere seg om det aller viktigste: Tilvekst, god fiskevelferd og de daglige driftsoppgavene.

 

Hvordan er en totalleveranse kostnadseffektiv?

En totalleveranse av merd, not og fortøyning innebærer kostnader til en prosjektleder som koordinerer delleveransene. Men disse kostnadene vil mer enn oppveies av for eksempel:

  • sparte fraktkostnader ved samordnet transport
  • godt «grensesnitt» mellom produktene som leveres
  • og at oppdretteren har ett kontaktpunkt med hensyn til service, reparasjoner og oppfølging. Dermed blir logistikk og frakt mer oversiktlig for oppdretteren. Leverandøren har kontroll på alt, og kunden får én oppdatering om gangen - i stedet for eksempelvis seks e-poster og fire telefoner fra ti forskjellige leverandører.

Mange øyne, ører og hender som kan hjelpe

AKVA group har i dag 17 servicestasjoner fordelt langs hele norskekysten, med døgnbemannet telefonservice, faste serviceoppdrag og over 250 ansatte som er klare for å følge opp når driften er i gang.

I en totalleveranse vil det påfølgende servicetilbudet på aktuell lokalitet være bedre, siden servicepersonellet er samkjørte om utstyret og har kontroll på alt som er levert til aktuelle lokaliteter. I et slikt samarbeid vil det også være enklere å supplere lokaliteten med utstyr, ettersom alt vil være «kjent stoff» fra den samme leverandøren.

En annen viktig ting: En produktspesialist eller servicetekniker kan godt få innspill om forbedringer innen andre områder enn sitt eget. I en totalleveranse er det da kort vei fra ris og ros fra oppdretteren til oppfølging fra totalansvarlig for leveransen – eller av andre produktspesialister hos leverandøren.

Vi utvikler et konsept for totalleveranse som vi kaller AKVA Optimize. Mottoet er «totalt driftsansvar og enklere hverdag for oppdretterne». I del to av denne artikkelen vil jeg ta for meg flere av fordelene oppdretterne oppnår med dette.

Vil du vite mer om vårt konsept AKVA Optimize, klikk på knappen under.

 

{{cta('3c479b1a-38b2-4535-9d08-8e691d1e44f0')}}