Ren not i sjøen er kanskje en drøm som det er vanskelig å få oppfylt. Går vi noen år tilbake i tid, var hensikten med notbehandling blant annet å sikre god oksygentilførsel til fisken. For oss som notprodusenter er notbehandlingen også svært viktig for å beskytte notlinet mot skader og slitasje. I dag er hovedutfordringen å ha så ren not som mulig til enhver tid slik at ikke rensefisken spiser på noten istedenfor å spise lus. I tillegg som et alternativ til notbehandling må oppdretterne rengjøre (høytrykks-spyle) notposen i sjøen, noe de ikke ønsker på grunn av kost og av hensyn til fiskehelse.

AKVA group Egersund Net, som produsent av notposer, bruker en del tid årlig på å vurdere nye produkter, også fra de tre norske produsentene Steen Hansen, Netkem og Brynsløkken, som leverer produkter til akvakulturnæringen. Vi har testpaneler i sjøen for å sjekke nye produkter opp imot eksisterende produkter. Vi må parallelt teste blant annet påføringsevne og HMS forhold.

Utfordringer med spyling av notpose

For de som ikke går for notskifte er fortsatt rengjøring i sjøen i de aller fleste tilfeller helt nødvendig. Dette er en stor utfordring ved at det påvirker fisken på en negativ måte. Rengjøring vet vi kan forringe fiskens helsesituasjon med negativ påvirkning av gjellene. Når amøbegjellesykdom angriper fisken, blir den hardt rammet. Selv om det har vært en betydelig utvikling innen rengjøring av not i sjøen er dette fortsatt noe man ønsker å unngå. Det er også andre utfordringer ved spyling, som spredning av organisk og uorganisk materiale.

Før brukte man høyt spyletrykk ved rengjøring av notposer i sjø. Dette gjorde i enkelte tilfeller stor skade på våre notposer og heldigvis har produsenter sammen med næringen utviklet teknologien slik at det er lett rengjøring med lavt trykk som er normalen i dag. Også andre rengjøringsmetoder enn spyling har i dag kommet på markedet.

Kobberbasert notbehandling har vært brukt i mer enn 35 år som et aktivt biocid for å redusere begroing på notposer, og erstattet på 80- og 90-tallet giftige tilsetningsstoffer som Irgarol og organiske tinnforbindelser som TBT (tinn). Kobber har inntil nylig i prinsippet vært det eneste alternativet på markedet, utenom coating som er fri for biocider. Som kjent er også denne type behandling brukt på båter og skip under vannlinjen for å redusere begroing og dermed redusere drivstofforbruket. Kobber har både myndigheter og brukere stor erfaring med i mange år, og vi kjenner de negative sidene. Oppdretterne opplever i dag et stort press fra myndigheter, i enkelte fylker i Norge, i forhold til mengde kobber i bunnsedimentene, som noen steder begynner å bli høyt.

AKVA group Egersund Net
Henger opp en not i Egersund.

Ny utvikling av produsenter

Steen Hansen har satt seg en målsetning, og det er å redusere kobbermengden i deres produkter. Dette er de godt på vei til å se effektene av og kan i dag tilby groehindrende produkter uten kobber. Det aktive biocidet de bruker istedenfor kobber er da sinkpyritione og tralopyril, også kalt Econea.

Netkem holder fortsatt på bruken av kobber, selv om de også jobber med alternativer. De mener at det ved riktig bruk av kobberbaserte produkter er trygt for fisken og miljøet. De har utarbeidet en informasjonsvideo som kan sees ved å klikke her

Brynsløkken jobber også med nye produkter og det blir spennende å se hva de kommer med fremover.

Med utgangspunkt i AKVA group Egersund Net sitt forbruk av notbehandlingsprodukter i 2019 har vi i dag redusert kobberbaserte produkter med ca. 62%. Da tar vi også med salg av coating som er fri for biocider. AKVA group Egersund Net jobber aktivt for å sikre forsvarlig og sikker bruk av alle impregneringer og coatinger, både med og uten biocider. På Austevoll, Norge, som en av de første servicestasjon i landet, tilbys nå kun notbehandlingsprodukter uten kobber.