Tubenet

Tubenet™ har taklet overgangen fra forskning og utvikling til kommersiell produksjon på en utmerket måte. Siden 2018 har AKVA group hatt Tubenet som et kommersielt produkt. De første leveransene har nå vært i drift en stund, og både kundene og vi er en god del erfaringer rikere. Et nytt produkt som introduseres til markedet må påregne en innkjøringstid der kontinuerlig produktutvikling, justeringer og forbedringer foregår.

Vi ser at samarbeidet mellom kunde og leverandør er helt avgjørende for hvor vellykket dyp drift med Tubenet blir. Særlig er dette vesentlig fordi løsningen krever at en gjør til dels omfattende endringer i produksjonsrutinene. Fagfolkene fra AKVA group er en viktig ressurs i denne omstillingen.

Hvilke resultater gir Tubenet?

Prinsippet med dyp drift og Tubenet er kanskje ikke helt klart for alle, så en liten repetisjon er på sin plass.

Tubenet er i praksis en ekstra not i nota. Kombinert med dyp fôring og lysstyring bidrar Tubenet til at fisken oppholder seg i dypere vannlag der lusepåslaget er betydelig mindre. Dess dypere drift, dess mindre lusepåslag.

I denne artikkelen kan du lese om Havforskningsinstituttets siste forskning på lakselusas forhold til lys.

La oss se nærmere på hva vi har erfart med Tubenet i kommersiell drift.

  • Kundene opplever betydelig reduksjon i lusepåslag
  • Antall avlusninger pr. generasjon reduseres
  • Antall fôringsdager øker
  • Redusert dødelighet ved å unngå avlusning
  • Forbedret fiskevelferd
  • Totalkostnadene til avlusning reduseres
  • En til to avlusninger kan være nok til å forsvare investeringene i utstyr og endret produksjonsprosess

Kundene gjør Tubenet bedre

Det kan være betydelig forskjell mellom et produkt i utviklings- og forskningsfase og et produkt i kommersiell drift. Tubenet er kraftig forsterket og forbedret, men det er fortsatt modifikasjoner som må gjøres. Dette utviklings- og forbedringsarbeidet utfører vi i tett samarbeid med produksjonsteamet på lokalitetene.

Et eksempel på en slik forbedring er hvordan vi i praksis løser utfordringen med timeglasseffekten som kan oppleves i tuben. På grunn av temperatur- og/eller salinitetsforskjeller i vannet erfarte vi at presenningen trakk seg sammen mot midten. Dette kan vi løse ved å sette inn en ventil som slipper inn overflatevann, balanserer duken og holder tilgangen til overflaten vid og sylinderformet.

Entusiastiske oppdrettere

Vi kan nå trygt hevde at Tubenet er et verktøy som fungerer slik vi hadde håpet, og godt verktøy er, som kjent, en vesentlig suksessfaktor. Men like vesentlig er det at den enkelte produksjonsleder og teamet på merden er innstilt på å jobbe forebyggende. Man må ha troen på at det er mulig å redusere antall avlusninger til et minimum.

Den siste faktoren som må på plass er hjelp, støtte og opplæring i å etablere en ny produksjonsprosess. Her bistår fagpersonellet i AKVA group med viktig kompetanse og erfaring. Vi er like innstilt som kundene på å gjøre et godt prosjekt og ser at samarbeidet mellom kunde og leverandør er helt avgjørende for å nå det målet. For nå vet vi at verktøyet fungerer som et forebyggende tiltak mot lakselus.

Se video fra Tubenet-installasjon hos Mowi:

 

 

{{cta('544ae409-506d-4b55-8c1a-6114b3091e3a')}}