Tubenet

Bransjen har vært innom hvitløk, laser og kjemikalier for å få bukt med lakselusa, det er bygget lukkede anlegg og utviklet teknologi som skiller laks og lus. Noen tiltak har påviselig effekt, mens andre ikke har hatt noen effekt. Men oppdrettsbransjen har virkelig lært mye de siste 40-50 årene. Det å tro på en universal mirakeloppfinnelse som ved et trylleslag fjerner alle problemer relatert til lakselus, samtidig som man beholder både kvalitet og økonomi, fremstår ikke som veldig realistisk.

Som den største leverandøren av utstyr til den norske oppdrettsnæringen, og en betydelig aktør internasjonalt, er vi i AKVA group minst like dedikerte til å bekjempe lakselusa som det oppdretteren selv er.

Lakselusa har en utrolig evne til å formere seg med til dels veldig korte generasjoner, noe som gjør avlusing utrolig krevende. Enhver metode som i utgangspunktet er effektiv vil på kort tid miste sin effekt fordi de lakselusene som overlever behandlingen naturligvis er de som formerer seg videre, og da med den genetikken som er mest resistent mot den aktuelle behandlingen.

Gode erfaringer med dyp drift 

Det å behandle laks for lus må vi leve med videre, men vi i AKVA group har fokusert vår innsats rundt det å unngå lusepåslag i det hele tatt.

Vår hovedstrategi for å unngå lusepåslag er rett og slett å holde laksen borte fra de vannlagene hvor luselarvene er. Havforskningsinstituttet har i en rekke forsøk vist at lakselusa holder seg i all hovedsak i de øverste 10-15 meterne, og vi vil da unngå at laksen er eksponert mot de vannmassene der luselarvene oppholder seg.

Etter å ha drevet med Tubenet™ i snart ti år har vi gjort oss en del nyttige erfaringer. Vi har godt dokumenterte resultater som viser at løsningen er meget effektivt som et preventivt tiltak mot lakselus. Videre så ser vi at gode resultater er betinget av flere variabler enn at man kun tar i bruk et nytt redskap. Vi ser at det å ta i bruk et system som beskytter mot lus er mye mer krevende for en oppdretter enn å kjøpe komponenter som man komfortable med å operere.

Ved å ta i bruk Tubenet introduseres nye operasjonsrutiner og en endret måte å drive på. Det er rene tekniske utfordringer og vi har smertelig blitt klar over at ikke alle løsninger fungerer på alle lokaliteter. Det å forstå lokale strøm- og bølgeforhold er avgjørende for å oppnå gode resultater. Nå har vi erfaring fra 70 solgte enheter med Tubenet. De siste årene har vi sett en veldig positiv utvikling i effektiviteten av Tubenet. Det at produktet rent teknisk er blitt bedre samt at oppdretterne har fått mer driftserfaring, og i stadig større grad spiller hverandre gode, tror vi er hovedgrunnen for at vi nå ser de beste resultatene på drift av Tubenet noensinne.

Les også: 

Se en kort presentasjon av Tubenet her:

Laks uten lus er mulig

Nå skal vi ikke med dette vedta at bransjen er fri for luseproblematikk, men vi har kommet noen viktige steg videre med å kunne tilby og veilede i bruken av Tubenet som beskytter mot lusepåslag uten at det involverer hverken kjemisk eller mekanisk behandling av laks.

Disse resultatene motiverer oss for å gå på videre i vår søken etter å løse vårt «bitte lille problem». Vi fortsetter med å få mer kunnskap om hvordan de lokale forholdene påvirker løsningene, jobbe enda tettere med oppdretterne for å kunne bistå mer aktivt, og naturligvis kontinuerlig forbedre våre produkter slik at de blir enda bedre. Vi er også opptatt av å jobbe tett med Havforskningsinstituttet v/Frode Oppedal sin gruppe som har spisskompetanse på fiskevelferd og adferd innen dyp drift, og som ligger helt i front med sin forskning på temaet.

En generasjon laks i åpent hav, holdt i dypet fra 100gram til 5kg er mulig uten en eneste avlusning, det vet vi, nå skal vi bare hjelpe oppdretterne med å få det til oftere og oftere!

{{cta('fc5a8f36-2d31-421b-82b0-3eab135c204a')}}

Se installasjon av Tubenet på anlegget til MOWI på Bastli: