Service stromskap

Vet du hvor dokumentasjonen på utstyret på samtlige lokasjoner befinner seg? Har du oversikt over vedlikeholdssyklusen på utstyret? Kan du enkelt oppdatere sikkerhetsinstrukser når disse revideres? Har du en rutine for avviksrapportering? Selv om svaret ditt er ja på alle disse spørsmålene, kan det være at du bruker unødig tid og ressurser på dette.

Myndighetene stiller klare krav til oppdrettsnæringen om vedlikehold og dokumentasjon på teknisk utstyr. NYTEK-forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. NS 9415 setter minimumskrav til oppdretterne om ting som lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, montering og drift.

 

Samlet dokumentasjon

Dette arbeidet øker i kompleksitet med størrelsen på virksomheten. En oppdretter med lokaliteter på mange forskjellige steder, kan neppe levere på dette uten et sentralt system som understøtter slikt arbeid.

Fishtalk Equipment er AKVA group sin programvare for drift, vedlikehold og dokumentasjon og kan innbefatte alt av utstyr på samtlige lokaliteter. Som oppdretter får du et totalbilde på alt utstyr du har, med tilhørende oversikt over sertifikater, servicekort, brukerhåndbok og vedlikeholdslogg. Systemet gjør det enkelt for deg å tilfredsstille kravene som settes til drift på dine anlegg.

 

Tilpasset din virksomhet

Ingen oppdrettsbedrifter er like, så selv om programmet er klar til bruk, må det tilpasses hver enkelt virksomhet. Dette arbeidet bistår vi i AKVA group med. Parallelt med at vi implementerer systemet, lærer vi også opp brukere i bedriften. Brukerne tar selv over driften når de føler seg kompetente til det.


Det du trenger når du trenger det

Fishtalk Equipment er tilgjengelig på merdkanten gjennom en app på telefonen din. Her får du tilgang til all informasjon, hele dokumentbiblioteket, sjekklister, og alle tilpasninger gjort for anlegget ditt.

Skal du utføre forhåndsdefinert vedlikehold, henter du sjekklisten i appen og kvitterer ut der når arbeidet er utført. Ta bilder og før avvik rett i appen.

Siden dette er en sky-basert tjeneste, vil alt som føres i appen blir oppdatert i det sentrale systemet og være tilgjengelig der fortløpende.

Et viktig poeng er at appen har en off-line-funksjon. Flere lokaliteter på fjerntliggende plasser har dårlig nettforbindelse. Last ned det du trenger når du har nettforbindelse. De endringene du registrerer uten nettforbindelse blir lastet opp til skyen og oppdateres i det sentrale systemet når telefonen får nett igjen.

Les mer om Fishtalk Equipment på våre hjemmesider

Fullversjon i Windows

I Windowsversjonen har man tilgang til alle funksjoner og kan endre oppsett og skreddersy funksjoner. Her kan man også legge opp automatisert varsling via e-post, for eksempel når det er 90 dager til utløp av et sertifikat.

Selskapets tekniske ledelse vil kunne ha oversikt over:

 • Feil på de ulike anleggene
 • Batcher med utstyr som ikke holder mål
 • Endring på oppsett av anlegg
 • Når det er på tide å bytte not, fortøyning eller flåte

For en båtansvarlig, er det lett å holde oversikt over:

 • Fartøysinstrukser
 • Redningsutstyr
 • Sikkerhetsutstyr
 • Oppdaterte instrukser i henhold til regelverket
 • Sertifikater (det kan legges inn varsler, f.eks. 90 dager før utløp)
 • Tilgjengelige båter
 • Hvilke båter som må på service

I programmet er det en kartfunksjon som åpnes i et eget bilde. Når du trykker på eksempelvis en line på kartet, vil programmet vise den aktuelle lina med alle de tilhørende komponentene.

 

Optimalisér den biologiske produksjonen

Fishtalk Equipment gir deg på få sekunder full oversikt over drift og vedlikehold av utstyr på lokalitetene, båtene og flåtene. Du har tilgang alle sjekklister og relevant informasjon om utstyr, vedlikehold, dokumentasjon og rapportering. Slik kan du optimalisere den biologiske produksjonen ved å ha oversikt over de tekniske produksjonsmidlene.

 

{{cta('d49b8423-2d36-448f-9e2d-653945b2db93')}}