Et viktig område er optimalisering og tilpassing av notdesign. Utvikling og testing har gitt oss en not som reduserer både slitasje og risiko for rømning.

FoU - Forskning og utvikling
Vi driver kontinuerlig med forskning og utvikling og fokuserer på forbedringer og nyskapning der vi skal redusere risiko for rømning, redusere sykdomsfaren og optimalisere håndtering og drift.

Våre løsninger skal være trygge for kunden og derfor bruker vi store ressurser på å verifisere nye løsninger, gjerne sammen med kunden, forskningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. Vi har samtidig høyt fokus på forenklede driftsoperasjoner. Vi jobber innenfor flere områder med kontinuerlig produktutvikling og testing av ulike notpose-konstruksjoner i samarbeid med våre kunder.

Kvalitet basert på erfaring og produktutvikling

AKVA group nets