Fôrflåter

Flere tiår med erfaring og mer enn 450 leverte flåter over hele verden, gjør at AKVA group skiller seg ut som den ledende leverandøren av fôrflåter til akvakulturindustrien.

AKVA group leverer forflåter i stor variasjon i både størrelse og kompleksitet. Fra effektive små foringsmaskiner til robuste forflåter designet for for en trygg og effektiv arbeidsplass som skal bidra til økt effektivitet, oppetid og suksess på sjøen. Våre design fokuserer på mer bærekraftig drift og redusert energiforbruk og miljøutslipp.

AKVA group - ledende leverandør av fôrflåter

Basert på dette skiftet har vi de siste årene lansert flere flåtemodeller med vanntransport av fôret, noe som i seg selv gir en reduksjon i energiforbruket på over 80 % ved fôring, sammenlignet med en tradisjonell flåtemodell med lufttransport av fôret.

Energiforbruket for drift av hele anlegget vil da ha potensial til å reduseres med inntil 50 %.

«Fra fjord til fjerne farvann: AKVA groups forflåter leverer overalt»

AKVA group kan levere fôrflåter egnet for et bredt spekter av lokasjoner og klima. Fra tradisjonell fjord-drift i Norge til eksponert drift på lokasjoner opp mot Hs 6,5. Se vår portefølje nederst på siden. AKVA group ser også på utvikling av offshore-modeller for fremtidens oppdrett til sjøs.

Alle flåter leveres komplette, fullstendig selvforsynte med AKVA group fôringssystemer, generator(er), kontrollrom, oppholdsrom, sikkerhetsutstyr og alt annet tilleggsutstyr installert, som integrerte håndteringssystemer for dødfisk og ensilasje. kamera- og sensorsystemer.

AKVA group feed barge

Foringsanlegget i senter

Hovedformålet med fôrflåter er å tilby det mest effektive og pålitelige fôrlagrings- og fôringssystemet for oppdrettsanlegget ditt. Samtidig skal AKVA groups forflåter være en sikker og sjødyktig flåte som kan motstå naturkreftene på oppdrettsanlegget.

Fôrlagring, fôringssystem og kontrollprogramvare

AKVA group leverer et bredt utvalg av fôrflåter med ulike størrelser på fôrlageret, dvs. fra 96 tonn til 900 tonn fôr. Det er fra 4 til 16 fôrsiloer avhengig av lagerkapasitet og modell. Foruten fôrlagringskapasiteten har flåtene varierende lagringskapasitet for ensilering, industrivann, drikkevann og drivstoff alt etter valgt flåtemodell.

AKVA group sentraliserte fôringssystem er hovedsystemet og hjertet til hver fôringsflåte. AKVA group har mer enn 40 års erfaring med design og produksjon av sentraliserte fôringssystemer for den industrialiserte fiskeoppdrettsindustrien. Våre fôrflåter kan utstyres med et fôringssystem som passer kundens behov og type flåtemodell, fra to til mer enn 16 parallelle fôringslinjer.

Gjennom over 450 leveranser er forflåtene til AKVA group er designet over tid for å møte dagens og fremtidens utfordringer overfor våre kunder, og sikre driftsikre flåter med god oppetid, sikker og trygge operasjoner samtidig som de er effektive i drift.

Tilbehør til flåte 
For de ulike flåtemodellene er det mye ekstrautstyr som kan velges. For å få en total oversikt hva som passer til de ulike modellene trenger du å kontakte din salgsrepresentant.

Viktig tillegg system for en fôrflåte vil være:

  • Flåtekontroll: En modul i AKVA connect som holder kontroll og oversikt over alle prosesser og på flåten. AKVA connect gjør det mulig å overvåke alle systemer om bord på flåten (nivå i tanker, driftparameter, alarmsystemer), og gir muligheten til fjerndrift eksternt via flåtekontroll.
     
  • Ensilasjesystem: Et viktig system om bord på flåten er behandling av dødfisk. For å beholde ensileringen som et verdifullt produkt er det viktig å behandle råvaren og den videre foredlingsprosessen. AKVA group har designet et trygt og effektivt prosessanlegg for behandling og gir kundene muligheten til tilpasninger for ønsket prosess-måte og kapasitet per lokalitet. AKVA group har designet et to-trinns og høykapasitets ensilasjesystem som sikrer et stabilt og verdifullt ensileringsprodukt av dødfisken.
     
  • Strømforsyning: Våre forflåter kan leveres både med generator drift, kombinasjonsdrift med batterianlegg eller forberedt for landstrøm. I enkelte tilfeller vil en kombinasjon av disse strømforsyningene være aktuelt. Hybrid strømforsyning: Ved hybrid drift vil en kunne reduserer driftstiden på generator med 50–90 %, reduserer dieselforbruket med opptil 60 % og CO2 og NOx utslipp det samme. Hybrid drift vil også kunne brukes som «peak-shaving» og ta av effekttoppene, også ved et landstrømforsynt anlegg som kan redusere dimensjonering av både utstyr og kabler. Hybrid strømforsyning vil redusere miljøavtrykket betydelig, og i kombinasjon med fornybare energikilder og energieffektiv teknologi som vannbåren foring vil en kunne oppnå gode resultat også miljømessig.

HMS og sikkerhet

AKVA group leverer forflåtene etter dagens HMS krav i god dialog med kundene. Våre produkter skal oppleves som en sikker og trygg arbeidsplass. 
Alle våre forflåter leveres med brann og sikkerhetssystem, der vannintegriteten på forflåter er sikret med vanntette skott. I tillegg har AKVA group også valgt å installere 2 lensepumper i hvert skott for en sekundær beskyttelse. Det er også en mulighet å få overvåke vanntette dører inn i AKVA connect. Forflåten har også muligheten for andre støttesystem som ferskvannsystem, industrivannsystem, septikksystem, dieselfyllesystem, løftesystem med mer.

Eksponerte flåtemodeller

Ettersom kampen om fjord-nære lokaliteter er stor trekkes flere nye etableringer mer eksponert. I den forbindelse har AKVA group siden 2015 hatt som en del av vår standard portefølje; forflåter for eksponerte lokaliteter. Ved vårt unike V-design på forflåtene og optimalisert design har vi etablert noen flåtemodeller som er sertifisert for opp til Hs 6,5 for både å tåle de store miljøkreftene, men samtidig være mulig å drifte anlegget. Modellene er utarbeidet gjennom analyser og testing, og har en god «track-record» i markedet gjennom de siste 10 årene. Flåten er designet med høy lastekapasitet (minimum 600 tonn fôr) for fjernstyrt drift på lokaliteter der en ikke kommer seg ut hver dag på grunn av dårlig vær. Våre eksponerte modeller er derfor designet for å være driftssikre, også de dagene de må fjernstyres. Ta kontakt med oss for mer informasjon og hvordan vi kan tilpasse din forflåte for optimal drift.

Regelverk forflåter

Flåtene våre bygges etter definisjoner og spesifikasjoner som er i samsvar med norske forskriftskrav. NS9415:2021 er den gjeldene forsikriften for akvakulturanlegg som legger grunnlaget for alle våre design, også internasjonalt sammen med Nytek23. 
Elektriske anlegg blir designet og bygget i henhold til gjeldene NEK400 forskriften, og forflåtene blir normalt lever med TN-S 400V 50 HZ systemerer er i henhold til FEL, NEK for Akvakulturanlegg og maskinforskrifter. Nettverk og IT på forflåten blir designet og levert i henhold til NEK700 forsikriften. At flåten følger alle gjeldende HMS-forskrifter er en viktig del av designet. AKVA group har også levert anlegg i henhold til Class-objects ved våre leveranser til Canada, og er også kjent med leveranser til andre «flag-nation» som vi tilpasser vårt design til å kunne møte ulike krav for sertifisering eller klassing i våre internasjonal leveranser.

Engineerings-ressurser

Vårt flåte-team består av høyt kvalifisert og erfarent personell både innenfor akvakultur, men også skipsdesign og bygging. AKVA group eier sine egne flåtedesign som vi utvikler og standardiserer sammen med kunder over lengre tid. Våre designere er kjent med gjeldene regelverk og designer for et optimalisert produkt etter kundens forventning og trygghet. Ved å inneha egne designressurser vil AKVA group også ha muligheten for skreddersøm design som går utenfor vår standard portefølje. Designkontoret har også muligheter for andre design-oppdrag som ombygginger, optimalisering av eksisterende anlegg eller beregninger.

Levetidsforlengelse

I samarbeid med sertifiseringsorgan har AKVA group sitt designavdeling også etablert en tjeneste rundt levetidsforlengelse på eldre forflåter. Ta kontakt med din nærmeste service-stasjon for å få mer informasjon rundt tjenesten.

3D-omvisning i våre nyeste fôrflåtemodeller:

 

Leading supplier

Ledende leverandør

AKVA group er verdens ledende leverandør av fôrflåter med flere tiår med erfaring og et bredt utvalg av høykvalitetsmodeller opp til 900 tonn.

Complete operational control

Komplett operasjonelt kontrollrom

Kontrollrommet er hjertet i enhver fôrflåte. Her får operatøren all informasjon om produksjonen og kan kontrollere hele fôringsprosessen.

A unique feeding system

Et unikt fôringssystem

Fôrflåtene kommer med innebygd fôringssystem. De største modellene har opptil 16 parallelle fôringslinjer.

Gentle feed handling

Skånsom fôrhåndtering

Spesialtilpassede velgerventiler transporterer pellets skånsomt ut i luftstrømmen. Smart luftkontroll sikrer optimal pellethåndtering og reduserer mengden av knust fôr.

Sound protected machine room

Lydisolert maskinrom

Et stort, lydisolert maskinrom gjør vedlikeholdet enklere. Det er også mulig å installere flere generatorer i maskinrommet for å øke kapasiteten på flåten.

Just like home

Moderne fasiliteter

Komfort er viktig! Fôrflåtene fra AKVA group har alle fasiliteter man behøver om ønskelig; møterom, behagelige boligkvarter, bad og trivelige oppholdsrom.

Kontaktpersoner

Cato Myrstad
Cato Myrstad Sales Manager SEA BASED - Mid of Norway
+47 900 39 744
e-post
Jøran Strand
Jøran Strand Sales Manager SEA BASED - North of Norway
+47 952 86 386
e-post
Jørn Sivertsen
Jørn Sivertsen Sales Manager SEA BASED - North of Norway
+47 918 43 747
e-post