Vannbåren fôring er betydelig mer skånsomt for både pellets og fôringsslange samt støy og mikroplastutslipp blir redusert til et absolutt minimum. Du vil også oppleve et betydelig fall i energiforbruket ved å erstatte luft med vann, og kapasiteten blir bortimot tredoblet.

AKVA group waterbourne flexiblee feeding system

Innledende tester viser ingen negativ innvirkning på fôrkvaliteten, og tyder på at vanntransport potensielt kan øke fordøyeligheten.

Fordeler - en kostnadseffektiv løsning

  • Store besparelser i energikostnader
  • Opptil 300 % forbedret fôringskapasitet
  • Svært lite slitasje på fôringsrør betyr forlenget levetid og nær null mikroplastutladning
  • Med fôring på ønsket dybde unngår man påvirkning av vind og overflatestrømmer
  • Tilbys som frittstående system eller kombinert med vårt Fleksibel Fôring-konsept som lar deg distribuere fôr fra hvilken som helst silo til hvilken som helst merd

 

Slik fungerer vannbåren fôring

I denne animasjonsfilmen ser du et vannbårent fôringssystem i kombinasjon med konseptet "Fleksibel fôring", hvor fôr blir hentet fra hovedsiloene til buffertankene som er tilknyttet hver linje. Deretter føres fôret gjennom slusen hvor det blir plukket opp av vannet som frakter det videre ut til merden.

Grønt avtrykk og bedre lønnsomhet

Vannbåren fôring vil ikke bare spare deg for penger, men også redusere miljøpåvirkningen fra anlegget ditt.

Ca. 70 % redusert energiforbruk betyr et betydelig redusert CO2-utslipp. Med vann som en mye mer skånsom fôrleder vil det knapt være slitasje på rørene - noe som betyr tilnærmet null støy og mikroplastutslipp, og betydelig forlenget levetid for fôringsrørene dine. Vanntransport stiller ikke de samme kravene til antistatiske fôringsrør, slik at du kan bytte til rimeligere, standard 90 mm rør. Det er også mulig å senke fôringsrørene.

 akva

Effektivt system for undervannsfôring som gir økt tilvekst og bedre fiskehelse.

AKVA group sjøstjerna

Sjøstjerna er en undervannsspreder designet for vannbåren fôring. Den kan plasseres på forskjellige dybder og sørger for god spredning i merden under vannoverflaten. Fôret føres ut til merden ved hjelp av vanntransport ned til kammeret på toppen av Sjøstjerna. Deretter sendes fôret ut via seks fordelingsrør med en spredningsdiameter på 5-6 meter. Utfôringsraten er på opp mot 60 kg fôr per minutt.

AKVA group sjøstjerna

Fôringskameraene viser at fisken oppholder seg på dypere vann rundt utfôringspunktene det meste av tiden. Dette gir bra tilvekst og god fiskevelferd som følge av redusert lusepress.