Dette kontinuerlige arbeidsforholdet er et utmerket eksempel på å bringe sammen det beste fra to verdener; kunnskapen fra driften av oppdrettsanlegget, og de tekniske ferdighetene til RAS-designeren.

Eventyret startet med installasjonen av et klekkeri for inkubering av lakseegg, etterfulgt av en startfôringsmodul sammen med et yngel-/smoltsystem, - alt designet ved hjelp av prinsippene i resirkulerende akvakultursystem (RAS) teknologi. I 2015 skjedde en utvidelse ved å øke produksjonen i et nytt og større RAS-anlegg designet for postsmolt, for å møte den økende etterspørselen ved MOWIs sjøanlegg.

AKVA group's Zero Water Concept (ZWC) er installert i forbindelse med alle RAS-systemene for å spare vann og for å redusere utslippsvann fra RAS før sluttbehandling i avløpsvannbehandlingssystemet (WWT).

Under den enorme veksten på Nordheim har AKVA group levert mange hjelpesystemer for å fullføre funksjonaliteten til dette smolt-komplekset, som for eksempel inntaksvannbehandlingssystemer for fersk- og saltvann, kjølesystemer, varmepumper, nødbackup-systemer, fôringssystemer, og mer.

I 2019 fortsatte AKVA group leveransen ved å sette opp to store postsmolt RAS på stedet med en samlet tankvolumkapasitet på 13 000 m3, og en toppfôringsbelastning på 10 000 kg per dag, for produksjon av fisk i en størrelse på 300-400 gram.

I 2022 startet AKVA group installasjonen av to nye parr/smoltsystemer og et postsmoltsystem, alle sammen med en kapasitet på 20 000 m3 tankvolum og 15 000 kg fôr per dag. Når dette nye RAS-anlegget er installert kan størrelsen på postsmolt økes til rundt 700 gram ved å utnytte totalt fire postsmoltmoduler på Nordheim.

Produksjonen av postsmolt reduserer tiden for utvekst i havet og påvirkningen fra biologiske trusler- og annen risiko på havlokalitetene reduseres. Samlet sett forbedrer dette havoppdrettslogistikken i MOWI, noe som resulterer i mer effektive produksjonssykluser, bedre overlevelsesrater og en større mengde laks klar til høsting.

I AKVA group er vi beæret og glade for å være en del av dette stadig voksende prosjektet, og vi ser frem til mange flere år med banebrytende smolt-oppdrettsvirksomhet sammen med teamet ved MOWI Nordheim.