Med våre profesjonelle vaskesystemer sikrer du optimale vekstforhold for fisken.

Tung begroing på nota hemmer vanngjennomstrømningen og fører til redusert oksygentilførsel. Algevekst kan ofte øke bakteriefloraen i nota og forårsake sykdom og økt stress på biomassen. I tillegg vil begroing også føre til at nøtene bli tyngre, noe som i verste fall kan føre til brudd i konstruksjonen og øke risikoen for rømning.

Med notvaskutstyr fra AKVA group forhindrer du skader på nota og reduserer faren for sykdom og ugunstige forhold i biomassen. En ren not sikrer med andre ord optimale vekstforhold for fisken.

Ethvert behov

Fra små familiedrevne oppdrettsanlegg til store oppdrettsselskaper, vi har tilpassede notvaskløsninger for alle.

Fremtidens løsning

Den avanserte FNC8 ROV-vaskeren er en økonomisk og sikker måte å rengjøre noten på. Dette er fremtiden innen vask, vedlikehold og inspeksjoner! 

Minimal slitasje

Gi fisken din best mulige forhold, uten å skade miljøet og med minimal slitasje på noten. 

nets

Efektiv notvask

Tung begroing på nota hemmer oksygentilførselen og kan øke bakteriefloraen i merden, noe som kan føre til mer sykdom og økt stress i biomassen

akva group

Perfekt vanngjennomstrømning

Tungt begrodde nøter fører til at oksygenrikt vann passerer rundt noten i stedet for å strømme gjennom. En ren not vil forhindre dette.Tungt begrodde nøter fører til at oksygenrikt vann passerer rundt noten i stedet for å strømme gjennom. En ren not vil forhindre dette.

 

nets

Kritisk vekstparameter

Oksygenbehovet stiger når vanntemperaturen øker. Denne kurven er bortimot lik for de fleste oppdrettsarter, som ørret, røye, torsk, kveite og havabbor.