AKVA group er aktivt engasjert i installasjonen av et resirkulerende akvakultursystem (RAS) for Laxey (tidligere I.L.F.S) på Vestmannaeyjar i Island. Denne installasjonen sikrer Laxey en pålitelig tilgang på smolt til den kommende Grow-out-fasen. Laxeys nylige innhenting av 42 millioner euro i finansiering fremhever betydningen av dette prosjektet.

Selskapet, tidligere kjent som Icelandic Land Farmed Salmon (ILFS), offentliggjorde denne økonomiske utviklingen i en offisiell kunngjøring den 14. september.

Laxey beveger seg målrettet fremover med sine ambisiøse utvidelsesplaner, som inkluderer ferdigstillelsen av et RAS-anlegg til smolt fra AKVA group. RAS-anlegget forventes å være operativ innen utgangen av 2023, og et avansert Grow-out-anlegg er planlagt for oppstart i 2024.LaxeyEt 3D-bilde av Grow-out-prosjektet. Foto: Laxey.

Innen 2031 har Laxey som mål å oppnå en imponerende produksjonsmålsetting på 27 000 metriske tonn HOG (head on gutted) av oppdrettet atlantisk laks. For å sette dette i perspektiv, ligger den nåværende islandske landbaserte lakseproduksjonen på mindre enn 2000 tonn.

Den første operative fasen ligger i rute for oppstart i midten av 2024, og de første salgene forventes å realisere seg sent i 2025.

LaxeyArbeidet på Grow-out-lokasjonen har startet. Foto: Laxey.

Etablering av Islands banebrytende RAS-smoltanlegg

Historien begynte med signering av en kontrakt mellom AKVA group og Icelandic Land Farmed Salmon (nå Laxey) i 2022. Denne kontrakten satte i gang installasjonen av et RAS-smoltanlegg på Vestmannaeyjar, som markerer en milepæl som det første av sitt slag på Island - et ekte RAS-anlegg. Dette er blant verdens mest avanserte klekkerier for laksesmolt, utstyrt med den nyeste tilgjengelige teknologien og en svært høy grad av vannresirkulering.

CTO i Laxey, Hallgrímur Halli Steinsson, reflekterer over reisen så langt:

- Vi nærmer oss nå midtpunktet av vårt samarbeid med AKVA group, og prosessen har vært utrolig smidig. Alt begynte med en designfase der AKVA group samarbeidet tett med vårt team for å modellere og designe hver eneste detalj. Deretter gikk vi videre til installasjonene på stedet. Samarbeidet har vist seg å være en utmerket match. AKVA group har mye kunnskap og erfaring med å bygge slike installasjoner, og vårt eget byggeteam har gjort en fantastisk jobb med å holde tidsplanen.

LaxeyKlekkeriet til lakserogn på smoltstasjonen er nesten klar. Foto: Laxey.

Banebrytende lakseoppdrett på Island

Laxeys historie er dypt sammenvevd med de unike mulighetene som islandske farvann tilbyr for lakseoppdrett. Noen områder har vannforhold som er for kalde for effektiv og sikker produksjon, med begrenset tilgang til lisenser for sjøbasert fiskeproduksjon. Som et resultat vender islandske oppdrettere, som Laxey, stadig mer oppmerksomheten mot landbasert lakseoppdrett. Denne endringen drives av tilgjengeligheten av egnede steder med uberørt sjøvann og gunstige stabile temperaturer året rundt.

Laxeys primære markeder spenner over Europa og Nord-Amerika. Etter vellykket gjennomføring av smolt-RAS og Vestmannaeyjars Grow-out-prosjekt, planlegger de å produsere imponerende 13 500 tonn HOG av atlantisk laks årlig i første produksjonsfase. For den andre fasen er de ambisiøse og sikter mot å doble denne produksjonskapasiteten. Totalt 27 000 tonn HOG fordelt på seks like store seksjoner.

LaxeyByggingen av smolt-RAS er godt i gang. Foto: Laxey.

Selvforsynt med smolt-tilførsel

Vestmannaeyjar, som er det sørligste samfunnet på Island, utgjør bakteppet for Laxeys nyskapende innsats. Blant øyene i denne øygruppen er hovedøya, Heimaey, hjertet av all aktivitet. Laxeys fiskeoppdrettsanlegg bidrar ikke bare til å skape arbeidsplasser, men også til å gi nytt liv til den lokale økonomien i et område med bare 4 500 innbyggere.

Lárus Sigurður Ásgeirsson, styreleder i Laxey, understreker betydningen av dette prosjektet:

- Dette er et spennende prosjekt fordi det gjør oss selvforsynte med smolt-tilførsel til vårt kommende landbaserte Grow-out-prosjekt, og gir oss dermed full kontroll over vår egen verdikjede.

Heimaey's rolle i bærekraftig lakseoppdrett

Heimaey har unike geografiske egenskaper som gjør det til et ideelt sted for landbasert lakseoppdrett. Tilgjengeligheten til landområder, infrastruktur, effektiv logistikk til markeder og solid støtte fra lokalsamfunnet utgjør fundamentet for denne vellykkede historien. Heimaey's vulkanske landskap, inkludert dens lava sand, fungerer som en naturlig filter som sikrer krystallklart sjøvann. Denne naturlige filtreringen fjerner alle patogener før vannet når Grow-out-anlegget. I tillegg holder det varme vannet en jevn og ideell temperatur, noe som legger til rette for en bærekraftig produksjonsprosess.

- Målet vårt er å produsere laks av overlegen kvalitet i det mest bærekraftige miljøet som er mulig, sier Ásgeirsson.

AKVA groups deltakelse i Laxeys reise har sitt opphav i en felles visjon om bærekraft og innovasjon. En spesielt spennende faktor var AKVA groups "Zero Water Concept", som er en integrert del av smoltproduksjonsprosessen.

- Det tillater oss å bygge et RAS-anlegg på en øy med begrenset tilgang til ferskvann. Vi valgte AKVA group på grunn av deres gode merittliste og erfarne folk, sier Ásgeirsson.