AKVA group satser på fortøyning av høy kvalitet. Et godt eksempel er Cargill-anlegget på Oltesvik i Gjesdal som bruker AKVA groups fortøyningssystem. Leder for sjøanlegg Kjetil Frafjord, forteller at han har full tillit til at fortøyningssystemet vil kunne sikre stabiliteten til oppdrettsanlegget selv gjennom krevende vinterstormer, skiftende vindforhold og kraftig strøm. AKVA groups fortøyning gir også oppdrettere en trygg løsning både for konvensjonelle anlegg og for å utføre dyp drift. 

På lokaliteten Cargill er det valgt fortøyningsanlegg med Alfaring som koblingspunkt og 2-spiss anker. Fortøyningssystemet er sammenkoblet med kjetting, sjakler og tau av høy kvalitet. Cargill bruker også AKVA groups notposer, taknett, flyteringer, kameraer og strømskap.

- Vi valgte AKVA groups fortøyningsanlegg ut fra best kvalifisert leverandør på kriterier som innovasjon, ekspertise og oppfølging. Tilgangen til deres rådgiverteam fra oppstart til driftsfasen gir en stabil og god prosess, sier Kjetil Frafjord som er ansvarlig for Cargill sine forsøksanlegg på sjøen.

Legger til rette for dyp drift  

AKVA group leverer komplett fortøyningssystem til konvensjonell drift, slik som Cargill sitt anlegg - både som nyinstallasjoner og som tillegg til eksisterende anlegg. Fortøyningssystemene er godt egnet til dyp drift-konseptet Nautilus, et nedsenkbar notsystem som gir optimale forhold for fisken ved å unngå overflateforstyrrelser og luseangrep. OptiCage er et annet innovativt merdkonsept som kan bruke eksisterende infrastruktur levert av AKVA group for å bedre fiskehelsen ved å redusere luseproblemer og slik fremme en mer bærekraftig produksjon. 

- Våre rådgivere vurderer ulike løsninger sammen med kunden. Et solid fortøyningsanlegg holder anlegget trygt og forhindrer rømming. Alfaringene har stor kapasitet for flere innfestinger, noe som forenkler videreutvikling og for eksempel fremtidige dyp drift-løsninger dersom det skulle bli et ønske på et senere tidspunkt. Vi fokuserer på bærekraft i alle produktene våre og finner den optimale løsningen i samarbeid med kundene. Fortøyningsløsningene våre er 100 prosent tilpasset hver kunde og hver lokalitet, sier forretningsutvikler fortøyning, Isabelle Sande i AKVA group.  

AKVA groupOppdrettsanlegget til Cargill med fortøyning fra AKVA group. Foto: AKVA group.

Pålitelig, stålfri og kostnadseffektiv fortøyningsløsning 

AKVA groups Alfaring er et spesialutviklet og patentert koblingspunkt med høy bruddstyrke. Den består av en robust koblingsring konstruert av 7 flettede ståltau som er beskyttet av solid polyuretan. Den har en vekt på 54 kg, er bøyelig og tåler belastninger på opptil 220 tonn. I kombinasjon med tilsvarende koblingspunkter, av samme type, dannes en sterk koblingsenhet uten bruk av sjøvannseksponert stål. Alfaringen er enkel å montere, krever færre inspeksjoner og reduserer vedlikeholds- og driftskostnader. 

- Våre fortøyningssystemer er kostnadsbesparende, og forbedrer oppdrettsanleggets sikkerhet og levetid. Det er en løsning som gjør det enkelt for oppdrettere å vedlikeholde og operere anleggene på en trygg måte, sier Sande.

Alle fortøyningskomponenter er sertifisert i henhold til Norsk Standard (NS) 9415. 

Har du spørsmål om hvilket forankringssystem som passer deg best? Ta kontakt med Isabelle Sande her.

AKVA group
Standard merd med Omega-fortøyning. Foto: AKVA group.

AKVA group
Nautilus med Omega-fortøyning. Foto: AKVA group.

Fortøyningskonseptet Omega  

Det patenterte konseptet Omega setter fiskens trivsel først med sin innovative løsning. Omega gir et mer stabilt oppdrettsmiljø og bidrar til å opprettholde fiskenes trivsel og vekst ved å sikre et stort notvolum på de mest værutsatte lokalitetene. Omega består av en ny forbindelse mellom bunnringen og fortøyningssystemet for å redusere bunnringens, og dermed også nettets, horisontale bevegelse. Ved å opprettholde nettvolumet under påvirkning av kraftig strøm, forbedrer Omega vann- og oksygenstrømmen, noe som gagner fiskevelferd og vekst.  

 

Rådgivning 

AKVA group leverer omfattende tjenester som rådgivning, montasjeassistanse som kan bidra med utsett av anlegg. AKVA groups avdeling er akkreditert i henhold til NS9415:2021 for å gjøre forankringsanalyser, og bistår med ingeniørtjenester og utvikling innen produkt og innovasjon.  

- Dette er viktig for å avdekke oppdretterens behov og gjør dem trygg på valg av riktig løsning. Jeg er glad for at Cargill har valgt å implementere AKVA groups fortøyningssystem med Alfaring. Vårt rådgivningsteam har opparbeidet en dyp forståelse for deres tilnærming, og det er alltid en verdifull mulighet for oss i AKVA group å lære av de som jobber direkte på oppdrettsanlegget, sier Sande.