For 50 år siden utviklet AKVA group verdens første merd i PE-plast. For to år siden bidro de til å utvikle gangbaner i resirkulert plast, og i fjor ble isoporen fjernet fra merdene. Nå utvikler AKVA group verdens første resirkulerte merd. AKVA group ønsker å gi plasten evig liv. Hva må til for å lykkes med slik bærekraftig pionervirksomhet? 

AKVA groups merder er utviklet for å tåle utfordringer i tøffe omgivelser. Bærende konstruksjoner i merder må være av høy kvalitet, og derfor brukes det jomfruelig plast som ikke har blitt brukt eller resirkulert før. AKVA group ønsker å bevise at resirkulert plast fra et tidligere havbruksanlegg oppfyller kravet i NS 9415:2021. 

AKVA group samarbeider derfor med Plasto og Oceanize i et prosjekt hvor de undersøker hvordan resirkulerte materialer fungerer sammenlignet med jomfruelige materialer. AKVA group bruker allerede resirkulert plast i gangbanene i merdene, og funn viser at det er av stor betydning å kontrollere kvaliteten på resirkulert plast før det kan brukes i nye merder. Foreløpige tester av resirkulert plast er svært lovende. 

Bærekraftig oppdrett

Jøran Strand i AKVA group har mange års fartstid innen havbruk med beregning, dimensjonering og salg av merd og fortøyning. Jøran Strand er utdannet ingeniør fra NTNU, og har jobbet i AKVA group siden 1996. Fra 2006 har han jobbet som salgsleder i region Nord. 

Jøran Strand er utdannet ingeniør fra NTNU, og har jobbet i AKVA group siden 1996. Foto AKVA group.

- Vi er glade for å kunne tilby våre kunder flere løsninger som er bærekraftige. Ved å teste ut resirkulert plast i produksjonen av merdene, tar vi et viktig skritt i retning mot en mer bærekraftig og sirkulær fremtid for oppdrettsnæringen, sier Strand.

I februar startet oppdrettsselskapet Nova Sea å samle utrangerte plastmerder til et oppsamlingspunkt på land. Oceanize har kappet opp merdene og fraktet dem til Rørvik for granulering. Granulatet vil bli sendt til Plasto for produksjon av klammer og til AKVA group sitt anlegg i Mo i Rana for produksjon av rør. Deretter skal merden monteres på egen monteringsplass før den slepes til kunde. 

Granulert plast. Foto: Oceanize Granulert plast. Foto: Oceanize. 

- Ved å etablere korte, nasjonale verdikjeder med alle aktørene i Norge, bidrar AKVA group til å redusere miljøpåvirkningen i oppdrettsindustrien. Jeg er stolt over å jobbe for AKVA group og vårt engasjement for bærekraft. Gjennom å bruke resirkulert plast til produksjon av merder, utnytter vi utrangerte merder på en høyverdig måte og reduserer CO2-utslippene på merdproduksjon med to tredjedeler. Dette gir meg en følelse av å gjøre en forskjell og bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Strand. 

Havbruksnæringen genererer årlig inntil 12 000 tonn plastavfall, som kan resirkuleres eller gjenbrukes. Ved å håndtere plastavfallet nasjonalt, kan det potensielt redusere klimagassutslipp med opptil 50 millioner kilo CO2, ved å hindre forbrenning og eksport av ressurs. Utrangerte merder er per i dag ikke et forsøplingsproblem, men håndteres etter gjeldende regelverk. 

Omfattende tester 

Ifølge innovasjonsingeniør for merder, Dag Ove Antonsen i AKVA group, viser tester at klammere støpt av resirkulert plast gir god styrke, faktisk bedre enn de som er støpt av nytt materiale. I tillegg viser rør ekstrudert av resirkulert materiale god styrke og fleksibilitet og er enkelt å produsere. 

For å sikre god kvalitet på resirkulert plast, kreves omfattende kvalitetskontroll og -sikring da det kan være utfordrende å vite hva slags kvalitet plasten har. Noen plastkomponenter egner seg bedre for resirkulering enn andre. Fôrslanger som er fulle av fett og enkelte gangbaneplater med en annen plasttype, er eksempler på deler som ikke egner seg like godt. I flyterør ble PE80 brukt frem til cirka 2007, da det ble erstattet av PE100 som gir høyere styrke og stivhet. 

- For hver prosess der plasten varmes til smeltepunktet, skjer det en nedbrytning av tilsetningsstoffer. For å sikre at plasten egner seg til resirkulering enda flere ganger, tilsettes nye tilsetningsstoffer som antioksidanter og UV-beskyttelse for å oppnå best mulig plastkvalitet, sier Antonsen. 

AKVA group ønsker å gi plasten evig liv. Selv om det resirkulerte materialet ofte blir en blanding av PE80 og PE100 viser det seg at materialkvaliteten er godt egnet til både flyterør, klammere, gangbaner, rekkverk og øvrige komponenter. 

Solid konstruksjon og lang holdbarhet 

AKVA group gjør mye for at merdene skal bli mer bærekraftige. For samtlige merd-modeller har de erstattet tradisjonell bruk av isopor i flytenderørene med seksjonerte vanntette kamre. 

Merd produsert av AKVA group. Foto AKVA group.
Merd produsert av AKVA group. Foto AKVA group. 

Vedlikehold og overvåking av merdene er viktig for å sikre lang holdbarhet og optimal funksjon. Dette inkluderer regelmessig inspeksjon og reparasjon av skader, bytte av utstyr når det er slitt eller utdatert, samt iverksetting av forebyggende tiltak for å redusere skader og slitasje.  

Bærekraft handler også om HMS. 

- Med brede resirkulerte gangbaner og solide rekkverk vil oppdretterne kunne bevege seg rundt med større frihet og sikkerhet, og sikre en tryggere arbeidsplass. Tilleggsutstyr som redningsleidere kan monteres på merdens gangbane for å sikre at personer som har falt i sjøen lett kan komme seg opp igjen, uansett vær, sier Strand. 

Oppdrettsanlegg til Nova Sea. Foto AKVA group. Oppdrettsanlegg til Nova Sea. Foto AKVA group. 

AKVA group fortsetter å være en pioner innenfor bærekraftig oppdrettsteknologi ved å finne stadig nye måter å bruke resirkulerte materialer på. 

- Dette er en nøkkelkomponent i bedriftens langsiktige bærekraftstrategi. Jeg gleder meg til å bli med på reisen videre, sier Strand. 

Prosjektet som undersøker hvordan resirkulerte materialer fungerer sammenlignet med jomfruelige materialer, er støttet av Handelens Miljøfond og SkatteFunn. 

- Oppdrettsnæringen er en spennende bransje og godt egnet for å etablere lukkede kretsløp for plast. Gjennom å bruke gamle oppdrettsmerder som råvare i nye merder, vil AKVA Group kunne bidra til en vesentlig reduksjon i bruken av jomfruelig plast. Vi gleder oss over å kunne bidra til å gjøre en av Norges viktigste næringer grønnere, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.