AKVA group er opptatt med bygging av RAS-anlegg for å oppfylle Nordic Aqua Partners (NOAP) mål om å oppnå en produksjon på 20 000 tonn i nærheten av Shanghai.

Leveransen av kapasitet for levende laks på 4 000 tonn for fase 1 vil være klar innen utgangen av 2023, mens ytterligere 4 000 tonn for fase 2 allerede er igangsatt for å fortsette utvidelsen.

- Dette er et svært viktig skritt for AKVA group og vår visjon om å være pionerer innen landbasert akvakultur. Det vil øke aktivitetsnivået vårt og gi oss verdifull erfaring. Vi ser frem til et godt samarbeid med NOAP, sier Knut Nesse, administrerende direktør i AKVA group.

Den første laksen nådde rundt 1 kg sommeren 2023, noe som betyr at NOAP er i rute for den første høsten av 5 kg laks i første kvartal 2024. Installasjonen av AKVA groups RAS-teknologi startet i desember 2021 og utvikler seg som planlagt. I planleggingsfasen har AKVA group samarbeidet tett med NOAP for å optimalisere design og sikre en smidig oppstart når systemene har vært klare for fiskeutsett.

- Veksten har vært god, noe som bringer oss nærmere målet om å bli den første lokale produsenten av bærekraftig og fersk laks på det kinesiske markedet. Det er spennende å se den raske utviklingen av våre fasiliteter, med klekkeri og deler av våre administrasjonsfasiliteter på plass. Jeg er trygg på at vi vil levere i henhold til planen, sier Ragnar Joensen, administrerende direktør i NOAP.

Betydelige fordeler med lokal produksjon

Å bygge et landbasert lakseoppdrett i Ningbo, nær Shanghai i Kina, betyr reduserte CO2-utslipp fra import av laks fra utlandet. I tillegg unngås det ekstra kostnader knyttet til langtransport og spesiell emballasje. Innenfor en 5-timers lastebiltur fra Ningbo vil man nå 100 millioner forbrukere, og med 7-timers kjøring når man 800 millioner forbrukere. Med det nåværende kinesiske forbruket av atlantisk laks, vil målet om 20 000 tonn dekke bare rundt 6 % av markedsetterspørselen.  

100 % fornybar energi

Ved å ha fornybar energi med et 400 GWh sol- og vindkraftanlegg i umiddelbar nærhet av oppdrettsstedet, blir prosjektet en del av den grønne overgangen i Kina. Solcellepaneler på taket vil dekke omtrent 25 % av energiforbruket.

- Fra et verdensomspennende perspektiv er dette et viktig strategisk prosjekt for oss. Oppdrett av laks nær markedet, og basert på grønn energi, er en attraktiv kombinasjon både for forbrukere og investorer, sier Johan Fredrik Gjesdal, COO i AKVA group Land Based.