AKVA group er en sentral aktør i et spennende samarbeidsprosjekt med Nofir, Aquafil, Grieg Seafood og Hampidjan for å utvikle de første sirkulære oppdrettsnøtene ved hjelp av resirkulert nylon fra brukte nøter, fiskeredskaper og andre nylonprodukter. Dette skaper et mer miljøvennlig havbruk.

- AKVA group Egersund Net skal produsere notlin basert på regenerert nylon og teste kvaliteten på laboratoriet. Her sjekkes blant annet bruddstyrke, elastisitet, slitestyrke, krymp og påvirkning av sluttbehandling. Videre vil det inkludere produksjon av fullskala notposer, sier Innovasjonssjef for forskning, Karen Kvalheim, i AKVA group i Egersund.

En sirkulær fremtid

For at AKVA group skal lykkes med å lage en resirkulert not, er de avhengig av en rekke samarbeidsaktører i en kompleks verdikjede.

- Vår fordel er at vi har hatt dette samarbeidet i mange år – noe som gjør oss i posisjon til å lykkes. Vi er også en så stor aktør i notmarkedet at hvis vi lykkes, vil det gi et signifikant bidrag til å gjøre hele havbruksbransjen mer bærekraftig og sirkulær i fremtiden. Det vil også være med å forsterke AKVA groups rykte som en fremoverlent og innovativ aktør i markedet, sier hun.

AKVA group Egersund NetI produksjonslokalet til AKVA group Egersund Net produseres det notlin, hovedsakelig nylon notlin, men også en mindre andel notlin i UHMWPE (foto: AKVA group).

Plastansvar

Målet med produksjonen av sirkulære notposer er å tilby mer miljøvennlige produkter til oppdrettsnæringen. Som produsenter av plastkomponenter har AKVA group et ansvar for å redusere klimagassutslippene som skapes gjennom produksjonen. Samtidig er det økende krav fra frivillige organisasjoner og befolkningen generelt om bruk av mer miljøvennlige alternativer.

- EUs plastdirektiv stiller oss som produsenter av komponenter i plast ansvarlige for å redusere mengden klimagassutslipp, sier Kvalheim.

Samarbeidsprosjektet startet offisielt 1. juni, og forventningene er høye for å oppnå en bærekraftig og sirkulær fremtid for oppdrettsnæringen. Prosjektet er planlagt å pågå frem til juni 2025.

Prosjektet får støtte fra Handelens Miljøfond. I tillegg får AKVA group støtte fra SkatteFUNN for prosjektet «sirkulær notkonstruksjon» som omhandler både regenerert nylon notlin og resirkulert tau.

Om deltakerne i prosjektet

AKVA group er et internasjonalt teknologiselskap som leverer løsninger og tjenester til oppdrettsindustrien. AKVA group tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som dekker ulike aspekter av oppdrett, inkludert kontrollsystemer, fôringssystemer, overvåkning og styring av vannkvalitet, samt løsninger for behandling av avløpsvann og avfall.

Nofir samler inn kassert redskap fra fiskeri- og oppdrettsnæringen rundt om i verden. Sluttproduktet brukes som råmateriale for gjenvinningsindustrien, og blir til en rekke ulike produkter.

Aquafil Group er et globalt selskap som spesialiserer seg på produksjon av syntetiske fibre og polymere. Selskapet er kjent for sin ekspertise innen gjenvinning og transformasjon av resirkulert materiale, spesielt nylon.

Grieg Seafood er et internasjonalt oppdrettsselskap som fokuserer på produksjon av laks. Selskapet ble grunnlagt i 1992 og har hovedkontor i Bergen, Norge. Grieg Seafood driver oppdrettsvirksomhet i Norge, Canada og Storbritannia, og er en av de ledende aktørene i lakseoppdrettsindustrien.

Hampidjan produserer fiskeredskaper, tauverk og fiskeliner for den lokale fiskeflåten på Island.